KONKURS na świadczenie usług pomocy prawnej zastępstwa procesowego - ZTM.EW.0716.7.2021

Opublikowano: 05/11/2021

KONKURS na świadczenie usług pomocy prawnej zastępstwa procesowego, dotyczącego dochodzenia należności z tytułu wystawionych opłat dodatkowych i należności ubocznych za przejazd bez biletu bądź dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego komunikacją miejską Miasta Poznania - ZTM.EW.0716.7.2021

REGULAMIN konkursu

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu_OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu_Wzór umowy

Załącznik nr 1 do Wzoru umowy _Tygodniowe i miesięczne raportowanie

Załącznik nr 2 do Wzoru umowy_Minimalne warunki techniczne

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu_Formularz-ofertowy

Umowa powierzenia przetwarzania  danych osobowych

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Termin składania ofert upływa  dnia 16 listopada 2021 r. godzina 10.00.

 Termin składania ofert upływa  dnia 18 listopada 2021 r. godzina 10.00.

 Termin składania ofert upływa  dnia 23 listopada 2021 r. godzina 10.00.

Odpowiedz na pytania Wykonawców 1-5 - 15.11.2021

Odpowiedz na pytania Wykonawców 6-8 - 16.11.2021

Odpowiedz na pytania Wykonawców 9-18 - 17.11.2021

Odpowiedz na pytania Wykonawców 19-20 - 17.11.2021

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - 25.11.2021 r.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - 25.11.2021 r.