sprzedaż samochodu osobowego VW Caddy

Opublikowano: 23/06/2021

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu zaprasza do składania ofert w postępowaniu na sprzedaż samochodu osobowego VW Caddy, stanowiącego własność Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.

Składanie ofert pisemnych w kancelarii pokój 021 do dnia 29 czerwca 2021r godzina 15:30

Regulamin przetargu dotyczący sprzedaży samochodu osobowego

- dane identyfikacyjne i wyposażenie pojazdu

- formularz ofertowy-oświadczenia

- wzór umowy kupna-sprzedaży

- oświadczenie o rezygnacji z polisy ubezpieczeniowej

- protokół zdawczo-odbiorczy

Informacja RODO

Informacja o wyniku 05.07.2021