ZTM.EW.0716.10.2018 - Konkurs na świadczenie usług pomocy prawnej zastępstwa procesowego

Opublikowano: 07/09/2018

ZTM.EW.0716.10.2018

Konkurs na świadczenie usług pomocy prawnej zastępstwa procesowego, dotyczącego dochodzenia należności z tytułu wystawionych opłat dodatkowych  i należności ubocznych za przejazd bez ważnego biletu bądź dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego komunikacją miejską Miasta Poznania.

Ogłoszenie o konkursie

Zmiana treści ogłoszenia - ogłoszenie o konkursie

Regulamin konkursu

Wzory umów do konkursu

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Termin składania ofert upływa  dnia 21 września 2018 r.

Informacja dotycząca ofert złożonych w konkursie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w konkursie - 02.10.2018r.