Ogłoszenie o dialogu technicznym - ZTM.EZ.3310.16.2017

Opublikowano: 22/09/2017

Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Rozwój systemu Poznańskiego Roweru Miejskiego (PRM)"

Ogłoszenie o dialogu technicznym

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o dialogu technicznym - Regulamin dialogu technicznego

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o dialogu technicznym - Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym upływa - 02.10.2017 r. godz. 10:00

Informacja o zakończeniu dialogu - 13.12.2017 r.