ZTM.EZ.3310.10.2019 Dialog Techniczny

Opublikowano: 01/07/2019

Dialog techniczny poprzedzający wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "na przeprowadzenie audytu systemu informatycznego do obsługi procesu windykacyjnego oraz treści umów zawartych z dostawcą oprogramowania dla Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu".

Ogłoszenie o dialogu technicznym

Załącznik nr 1 do ogłoszenia - Regulamin dialogu technicznego

Załącznik nr 2 do ogłoszenia - Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym

Termin składania wniosków o dopuszczenie do dialogu technicznego: 09.07.2019 r. do godz.: 9:00.

Informacja o zakończeniu dialogu technicznego