ZTM.EZ.3310.3.2018 - Dialog Techniczny

Opublikowano: 16/02/2018

Dialog Techniczny poprzedzający wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Rozwój systemu rowerów publicznych w Poznaniu".

Ogłoszenie o Dialogu Technicznym

Załącznik nr 1 do ogłoszenia - Regulamin Dialogu Technicznego

Załącznik nr 2 do ogłoszenia - Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym

Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym w formacie doc. - 20.02.2018r.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do Dialogu Technicznego: 28.02.2018 r. do godz.: 12:00

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych - 28.05.2018r.

Zakończenie Dialogu Technicznego - 29.06.2018r.