Świadczenie usług pocztowych - ZTM.EZ.3310.19.2020

Opublikowano: 10/11/2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na świadczenie usług pocztowych dla Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.

Ogłoszenie o zamówieniu społecznym

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 6 – Projekt umowy

       Załącznik nr 2 do umowy - WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTOWEJ

       Załącznik nr 6 do umowy -  Oświadczenie dotyczące pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym

Załącznik nr 7 - Ochrona danych osobowych- Informacja dla Kontrahentów

Załącznik nr 8 – Instrukcja Użytkownika Systemu MiniPortal ePUAP

Identyfikator postępowania i klucz publiczny

 

Odpowiedz na pytanie Wykonawcy 1 - 13.11.2020 r

Odpowiedz na pytania Wykonawcy z dnia 16.11.2020 - 19.11.2020 r

           Załącznik nr 1 do ogłoszenia - Formularz ofertowy_tekst jednolity po zmianie - 19.11.2020 r

           Załącznik nr 5 do ogłoszenia- Opis przedmiotu zamówienia_tekst jednolity po zmianie - 19.11.2020 r

           Załącznik nr 6 do ogłoszenia-Wzór umowy_tekst jednolity po zmianie - 19.11.2020 r

 

Jednocześnie Zamawiający zamieszcza:

                   Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu społecznym - 19.11.2020 r

                   oraz

                   edytowalną wersję  Załącznika nr 1 do ogłoszenia - Formularz ofertowy_tekst jednolity po zmianie - 19.11.2020 r

 

Modyfikacja treści Załącznika nr 1 do ogłoszenia - Formularz Ofertowy - 23.11.2020

 

 Termin składania ofert upływa dnia 18 listopada 2020 r. o godzinie 10.00.

 Termin składania ofert upływa dnia 20 listopada 2020 r. o godzinie 10.00.

 Termin składania ofert upływa dnia 24 listopada 2020 r. o godzinie 10.00.

 

 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - 23.11.2020 r.

 

Informacja o wyniku postępowania 26.11.2020 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA _15.12.2020 r.