Świadczenie usługi Wsparcia Technicznego Systemu ITS w zakresie Systemu Zarządzania Transportem Publicznym oraz Systemu Informacji dla Podróżnych - ZTM.EZ.3310.12.2021

Opublikowano: 10/12/2021

Świadczenie usługi Wsparcia Technicznego Systemu ITS w zakresie Systemu Zarządzania Transportem Publicznym oraz Systemu Informacji dla Podróżnych  - ZTM.EZ.3310.12.2021

Ogłoszenie o zamówieniu BZP

Ogłoszenie miniPortal

SWZ

Załącznik 1 do SWZ- OPZ

Załącznik 2 do SWZ - WZÓR UMOWY

             Zał nr 2 do Umowy - SLA

             Zał nr 3 do Umowy - wzór raportu miesięcznego

             Zał nr 4 do Umowy - zestawienie Tablic Informacji Pasażerskiej (TIP)

Załącznik 3 do SWZ - FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik 4 do SWZ  - Wzór Oświadczenia Wykonawcy z art. 125 ust. 1 PZP

Załącznik 5 do SWZ - RODO

Załącznik 6 do SWZ - Oświadczenie ELEKTROMOBILNOŚĆ

Załącznik 7 do SWZ - WYKAZ wykonanych usług

Załącznik 8 do SWZ - wzór zobowiązania

Termin składania ofert upływa dnia 20.12.2021 r. o godz. 09.00.

Termin składania ofert upływa dnia 21.12.2021 r. o godz. 09.00.

Odpowiedz na pytania Wykonawców 1-3   wraz z załącznikami - 17.12.2021 r.:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 17.12.2021 r.

Informacja o kwocie - 21.12.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert - 21.12.2021 r.

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty - 05.01.2022 r