ZTM.EZ.3310.2.2020

Opublikowano: 03/03/2020

Świadczenie usługi serwisu gwarancyjnego systemu PEKA i wsparcia technicznego w okresie udzielonejgwarancji na zasadach określonych w SLA

 

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Ogłoszenie o udzielelniu zamówienia