ZTM.EZ.3310.20.2017

Opublikowano: 07/12/2017

Zamawiający, Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, działając zgodnie z art. 67 ust. 11  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 20 lipca 2017 r. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”, zawiadamia o zamiarze zawarcia umowy w trybie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp na "prowadzenie kontroli biletów na rzecz Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu"

Informacja o zamiarze zawarcia umowy - 7.12.2017r.

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante - 7.12.2017r.

Informacja o udzieleniu zamówienia - 04.01.2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 04.01.2018