Bądź życzliwy! Ustąp miejsca osobie starszej czy kobiecie w ciąży

Opublikowano: 01/06/2022
Bądź życzliwy! Ustąp miejsca osobie starszej czy kobiecie w ciąży

Jeżeli widzisz, że do tramwaju lub autobusu wchodzi osoba starsza, z niepełnosprawnościami lub kobieta w ciąży zwolnij jej miejsce siedzące. To drobny gest, który znacząco wpływa na komfort jej podróżowania

Zgodnie z Regulaminem Przewozu pasażer, który zajmuje miejsce wyznaczone dla kobiet ciężarnych, osób z dzieckiem na ręku oraz dla osób starszych i z niepełnosprawnościami  ma obowiązek opuścić je, gdy tylko osoba, dla której miejsce jest przeznaczone, zgłosi chęć jego zajęcia. Jednak, niezależnie od zapisów regulaminu, w autobusach i tramwajach warto być życzliwym wobec innych i ustępować miejsca osobom potrzebującym.

Zajmujesz miejsce siedzące, a widzisz, że do obok Ciebie stoi osoba w podeszłym wieku, kobieta w ciąży czy rodzic z małym dzieckiem jeśli Ty czujesz się dobrze - ustąp miejsca. Bo warto jeździć z kulturą!

Ustępowanie miejsca to jedna z zasad, które są promowane w trakcie akcji edukacyjnej „Warto jeździć z kulturą”.