Bilety

Sposoby płacenia za przejazdy na liniach ZTM

Na liniach organizowanych przez ZTM w Poznaniu podróże można opłacać używając:

imiennej karty PEKA, na której można zapisać bilet okresowy: na sieć lub na trasę do 6 przystanków oraz korzystać z tzw. tPortmonetki, z której płaci się za liczbę przejechanych przystanków, niezależnie od czasu podróży. Ważne! Karty PEKA z biletem okresowym lub specjalnym nie trzeba przykładać do czytnika PEKA w pojeździe, natomiast opłacając przejazdy z tPortmonetki trzeba za każdym razem przyłożyć kartę do czytnika PEKA po wejściu do pojazdu oraz przed wyjściem z pojazdu.

- karty PEKA na okaziciela - płaci się z tzw. tPortmonetki za liczbę przejechanych przystanków, niezależnie od czasu podróży. Ważne! Opłacając przejazdy z tPortmonetki trzeba za każdym razem przyłożyć kartę do czytnika PEKA po wejściu do pojazdu oraz przed wyjściem z pojazdu.

 - jednorazowych lub krótkookresowych, tradycyjnych, biletów czasowych: w formie papierowej lub kasowanych poprzez telefon komórkowy w następujących systemach: moBILET (www.mobilet.pl), mPay (www.mpay.pl), SkyCash (www.skycash.pl), GoPay (GoPay), jakdojade.pl (www.jakdojade.pl) oraz zBiletem (www.zbiletem.pl).

Bilety okresowe – informacje podstawowe

To oferta dla osób często korzystających z transportu publicznego. Warunkiem zakupu biletu okresowego jest posiadanie imiennej karty PEKA (lub aktywowanej w systemie PEKA Elektronicznej Legitymacji Studenckiej/Doktoranckiej), na której jest on zapisywany. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów wyrabiania karty PEKA znajdują się na portalu: www.peka.poznan.pl

Regulamin korzystania z karty PEKA.

Bilety okresowe można kupować na sieć na następujące strefy taryfowe: A, B, C, D, A+B, B+C, C+D, B+C+D, A+B+C+D. Ceny biletów różnią się w zależności od wyboru strefy.

obrazek przedstawia strefy biletowe obowiazujace na liniach ZTM Poznan od 1 stycznia 2020 roku3

 

Dzięki systemowi PEKA każdy może elastycznie dobrać termin obowiązywania biletu na sieć do własnych potrzeb. Najkrótszy termin obowiązywania to 14 dni, najdłuższy – 366 dni.

Uwaga! W celu opłacenia przejazdu poza strefą, na którą obowiązuje bilet okresowy, można skorzystać z tPortmonetki na karcie PEKA lub jednorazowego biletu czasowego.

 

Ceny wybranych biletów okresowych w taryfie ZTM Poznań obowiązującej od 1 października 2021r.

Rodzaj biletu

Strefa obowiązywania

Okres obowiązywania

Cena w taryfie normalnej

Cena w taryfie ulgowej (50 proc.)

Cena w przeliczeniu na jeden dzień (w odniesieniu do taryfy normalnej)

 

Cena najtańszego biletu jednorazowego w taryfie normalnej(do 15 minut)

Bilet na sieć Metropolitalny

A

30 dni

119 zł

59,50 zł

3,96 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,00 zł

Bilet na sieć normalny - bez ulgi metropolitalnej

A

30 dni

149 zł

74,50 zł

4,96 zł

Bilet na sieć Metropolitalny

A

366 dni

949 zł

474,50 zł

2,59 zł

Bilet na sieć normalny - bez ulgi metropolitalnej

A

366 dni

1428 zł

714 zł

3,90 zł

Bilet na trasę (do 6 przystanków) Metropolitalny

A+B+C+D

30 dni

69 zł

34,50 zł

2,30 zł

Bilet na trasę (do 6 przystanków)  normalny - bez ulgi metropolitalnej

A+B+C+D

30 dni

86 zł

43 zł

2,86 zł

Bilet Seniora

A

366 dni

90 zł

-

0,24 zł

Bilet Seniora

A

90 dni

30 zł

-

0,33 zł

Bilet dla rodzin 4+

A+B+C+D

366 dni

120 zł

-

0,32 zł

Bilet dla rodzin 4+

A+B+C+D

90 dni

30 zł

-

0,33 zł

Bilet Semestralny

A

120 dni

172 zł

-

1,43 zł

Bilet dla uczniów szkół podstawowych

 

A+B+C+D

od 1 października do 30 września

 

60 zł

 

-

 

0,16 zł

Bilet Semestralny

A

150 dni

202 zł

-

1,34 zł

 

Bilety okresowe – taniej dla osób płacących podatki w Poznaniu

Stolica Wielkopolski premiuje osoby, które rozliczają podatek dochodowy w urzędzie skarbowym z siedzibą na terenie miasta Poznania lub jednej z 19 gmin objętych porozumieniem transportowym (Czerwonak, Dopiewo, Duszniki, Kaźmierz, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, Suchy Las, Swarzędz, Szamotuły, Tarnowo Podgórne, Zaniemyśl) oferując atrakcyjne cenowo specjalne bilety okresowe, np. Bilet Metropolitalny, Bilet Seniora lub bilet dla rodziców i dzieci z rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci (4+).

Oferta dla często korzystających z transportu - Bilet Metropolitalny na sieć

Bilet Metropolitalny (BM) jest jednym z najbardziej popularnych biletów sieciowych. Koszt 30-dniowego BM na strefę A wynosi 119 zł (niespełna 4 zł dziennie). Bilet uprawnia do przejazdów na wszystkich liniach w danej strefie taryfowej. Dla osób dysponujących jednorazowo większą gotówką interesująca można być oferta Biletu Metropolitalnego na 366 dni. Jego koszt wynosi 949 zł (na strefę A) – czyli 79 zł miesięcznie. Decydując się na taki zakup pasażer zyskuje 33-proc. rabat (w odniesieniu do kosztu 12 biletów 30-dniowych na strefę A). Oszczędność to 479 zł lub 4 miesiące bezpłatnych przejazdów.

Cena biletu okresowego na sieć na 30 dni na strefę A dla osób, które nie płacą podatku PIT na rzecz Poznania lub gmin objętych porozumieniami transportowymi wynosi 149 zł.

Oferta dla często korzystających z transportu: Bilet Metropolitalny na trasę

Wśród biletów okresowych jest także bilet na trasę do 6 przystanków obowiązujący w strefie taryfowej A+B+C+D. Bilet trasowany można kupić na minimum 14 dni, a maksymalny czas jego obowiązywania to 90 dni. Bilet na trasę nie obowiązuje na całej sieci ZTM, lecz na wybranej przez pasażera trasie zwierającej maksymalnie 6 przystanków.

Koszt 30-dniowego Biletu Metropolitalnego (dla osób płacących podatek PIT w Poznaniu lub jednej z 19 gmin objętych porozumieniem transportowym) na trasę do 6 przystanków wynosi 69 zł. Cena biletu dla osób, które nie płacą podatku PIT na rzecz Poznania lub gmin objętych porozumieniami transportowymi to 86 zł.

Oferta dla osób 65+: Bilet Seniora

To specjalny bilet na sieć na 366 dni na strefę A, skierowany do osób, które ukończyły 65. rok życia, mieszkają w Poznaniu lub gminie objętej porozumieniem międzygminnym oraz rozliczyły podatek PIT w urzędzie skarbowym z siedzibą na terenie miasta Poznania lub gminy objętej porozumieniem międzygminnym.

Cena Biletu Seniora na 366 dni na strefę A wynosi 90 zł, jest również możliwość zakupu Biletu Seniora na 90 dni na strefę A za 30 zł. Osoby, które ukończyły 70 rok życia korzystają z transportu publicznego na liniach ZTM bezpłatnie.

Oferta dla rodzin: Bilet 4+

Bilet specjalny 4+ to promocyjna oferta dla rodziców i dzieci z rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci. Warunkiem jest prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego z minimum czworgiem dzieci w wieku do 18. roku życia lub 24. roku życia (w przypadku kontynuowania nauki) lub do ukończenia 26. roku życia (w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, któremu wydłużono czas edukacji, niezależnie od sytuacji materialnej) oraz rozliczenie podatku dochodowego PIT w urzędzie skarbowym z siedzibą na terenie miasta Poznania lub gminy objętej porozumieniem międzygminnym, bez względu na to, czy te osoby osiągają dochód.

Bilet specjalny 4+ obowiązuje w strefie A+B+C+D i można go kupić na 90 dni w cenie 30 zł lub na 366 dni w cenie 120 zł.

Specjalna oferta dla uczniów szkół podstawowych

Uczniowie szkół podstawowych których siedziba znajduje się na terenie Poznania lub gmin objętych porozumieniami międzygminnymi – mogą korzystać z rocznego biletu specjalnego. Obowiązuje on od 1 października do 30 września kolejnego roku na strefę A+B+C+D w cenie 60 zł (5 zł na miesiąc).

Specjalna oferta dla uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów

Uczniowie szkół ponadpodstawowych (do ukończenia 23. roku życia) i studenci, uczęszczający do szkół/uczelni znajdujących się na terenie Poznania i gmin objętych porozumieniami międzygminnymi mają do dyspozycji Bilet Semestralny w bardzo atrakcyjnych cenach. Np. Bilet Semestralny na 120 dni, na strefę A kosztuje 172 zł, natomiast za Bilet Semestralny na 150 dni na strefę A - 202 zł.

Opłaty z tPortmonetki na karcie PEKA

Opłata z tPortmonetki na karcie PEKA, czyli tzw. bilet przystankowy -  pozwala płacić za liczbę przejechanych przystanków niezależnie od czasu podróży. Obowiązuje tutaj taryfa degresywna, czyli cena za kolejne przystanki maleje wraz z długością podróży.

Ceny obowiązujące od 1 października 2021r.

Lp.

Liczba przejechanych przystanków podczas jednej podróży – przedziały

Strefa

Opłata za 1 przystanek w przedziale normalna

Opłata za 1 przystanek
w przedziale ulgowa 50%

1.

1

A+B+C+D

0,72 zł

0,36 zł

2.

Od 2 do 3

A+B+C+D

0,60 zł

0,30 zł

3.

Od 4 do 5

A+B+C+D

0,40 zł

0,20 zł

4.

Od 6 do 7

A+B+C+D

0,18 zł

0,09 zł

5.

Od 8 do 20

A+B+C+D

0,08 zł

0,04 zł

6.

Od 21

A+B+C+D

0,06 zł

0,03 zł

Uwaga! W przypadku opłacania przejazdów z tPortmonetki nie obowiązują strefy biletowe.

Ważne! Korzystając z tPortmonetki należy za każdym razem przyłożyć kartę do czytnika przy wejściu i wyjściu z pojazdu. Wówczas system PEKA naliczy opłatę za liczbę przejechanych przystanków.

Korzystna kontynuacja naliczania opłaty. W przypadku korzystania przez przesiadającego się pasażera z tPortmonetki, gdy odstęp czasowy pomiędzy zbliżeniem karty do czytnika przy wyjściu z jednego pojazdu a zbliżeniem karty do czytnika przy wejściu do kolejnego pojazdu wyniesie nie więcej niż 20 minut, opłata za przejechane przystanki naliczana będzie tak, jakby była to jedna podróż. Maksymalna liczba przesiadek dla powyższej podróży wynosi 3.

Bonus za wiele przejazdów. Jeśli w ciągu jednego dnia pasażer korzystający z tPortmonetki na karcie PEKA wyda na przejazdy 15 zł (kwotę stanowiącą równowartość ceny normalnego biletu jednorazowego czasowego 24-godzinnego na strefę A) - dalsze opłaty z tPortmonetki przestają być naliczane, a pasażer do końca tego dnia podróżuje za darmo.

Uwaga! W przypadku opłat z tPortmonetki wyjątek stanowią linie numer 501, 502, 560 i 561, gdzie ze względu na duże odległości międzyprzystankowe są wprowadzone dodatkowe Punkty Poboru Opłat, czyli miejsca na danej linii komunikacyjnej, istniejące wyłącznie w postaci cyfrowej, uwzględniane przy opłacaniu podróży za pomocą tPortmonetki oraz przy korzystaniu z biletów okresowych na trasę. Kliknij w link - informacja o Punktach Poboru Opłat - opłaty z tPortmonetki na liniach numer 501, 502, 560 i 561.

Bilety jednorazowe

To oferta przede wszystkim dla osób rzadko lub okazjonalnie korzystających z transportu publicznego. Od 1 października 2021r. obowiązują poniższe ceny biletów jednorazowych:

Lp.

Rodzaj biletu

Strefa

Cena normalna

Cena ulgowa 50%

 

1.

 

Do 15 minut

 

A+B+C+D

 

4,00 zł

 

2,00 zł

 

2.

 

Do 45 minut

 

A+B+C+D

 

6,00 zł

 

3,00 zł

 

3.

 

Do 90 minut

 

A+B+C+D

 

8,00 zł

 

4,00 zł

 Przypominamy, że:

- jednorazowy bilet czasowy obowiązuje w sieci tramwajowej oraz autobusowej i upoważnia do przesiadek. W przypadku korzystania z jednorazowych biletów czasowych nie obowiązują strefy taryfowe i obowiązuje rzeczywisty czas przejazdu;

- nie ma możliwości „składania biletów” jednorazowych czasowych w celu uzyskania dłuższego czasu przejazdu, a także ulgowych biletów jednorazowych czasowych w celu otrzymania biletu normalnego;

- jednorazowy bilet czasowy zakupiony w biletomacie zarówno stacjonarnym oraz w pojeździe, trzeba skasować w jednym z kasowników w pojeździe. Można także zakupić bilet do późniejszego wykorzystania

Ważne! Bilety jednorazowe obowiązują na wszystkich liniach ZTM i we wszystkich strefach taryfowych ZTM. Nie ma znaczenia, że podróżujemy np. z Poznania (strefa A), przez Złotniki (strefa B, do Golęczewa w gminie Suchy Las (strefa C).

Bilety krótkookresowe

W taryfie ZTM znajdują się także bilety krótkookresowe. To także bilety jednorazowe, czasowe – ale o zdecydowanie dłuższym terminie obowiązywania. To oferta przede wszystkim dla turystów lub osób które czasowo przebywają w stolicy Wielkopolski i wybierają tę formę opłacania przejazdów zamiast np. karty PEKA na okaziciela.

To także dobra oferta dla rodzin z dziećmi, bo z biletem 24-godzinnym są powiązane atrakcyjne – weekendowe - promocje biletowe, do korzystania z których bardzo zachęcamy.

Od 1 października 2021r. obowiązują następujące ceny biletów krótkookresowych:

Lp.

Rodzaj biletu

Strefa

Cena normalna

Cena ulgowa 50%

1.

24-godzinny

A

15,00 zł

7,50 zł

2.

24-godzinny

A+B+C+D

20,00 zł

10,00 zł

3.

7-dobowy (168-godzinny)

A

50,00 zł

25,00 zł

4.

7-dobowy (168-godzinny)

A+B+C+D

80,00 zł

40,00 zł

 Promocje dla pasażerów:

- bilet 24-godzinny skasowany od godziny 20.00 w piątek do godziny 24.00 w sobotę obowiązuje do godziny 24.00 w niedzielę.

- dwa normalne bilety 24-godzinne skasowane o tej samej godzinie upoważniają do przejazdu 2 osoby dorosłe i do 3 dzieci w wieku do 15 lat

Ważne! Bilety krótkookresowe obowiązują albo na strefę A (Poznań) lub na wszystkie strefy biletowe A+B+C+D. Ma to zatem znaczenie, jeśli podróżujemy np. z Poznania (strefa A), przez Złotniki (strefa B, do Golęczewa w gminie Suchy Las (strefa C). Do przejazdów wyłącznie w Poznaniu wystarczy nam bilet na strefę A, jeśli wyjeżdżamy poza Poznań – konieczne jest skasowanie biletu na strefę biletową A+B+C+D (cała sieć).

 

Wszystko o systemie PEKA:

logo PEKA

 

Turystom polecamy nie tylko kartę PEKA na okaziciela, ale także Poznańską Kartę Turystyczną. Posiadanie takiej karty  oznacza wstęp wolny lub zniżkę do prawie 100 atrakcji turystycznych. Karta dostępna jest w trzech wersjach: jedno-, dwu- i trzydniowej, w opcji normalnej i ulgowej, z komunikacją miejską lub bez.

Poznańska Karta Turystyczna