Bilety

Wiele dogodnych możliwości

Taryfa biletowa i sposoby kasowania biletów obowiązujące na liniach organizowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego dają wiele możliwości jak najlepszego dopasowania oferty do własnych potrzeb. Można kupić czasowy bilet jednorazowy w formie papierowej i skasować go w tradycyjnym kasowniku, można też – znacznie wygodniej - kupić jednorazowy bilet czasowy w formie elektronicznej bezpośrednio w pojeździe płacąc kartą zbliżeniową. Bilety okresowe można wygodnie kupić dzięki Aplikacji PEKA, a chcąc korzystać z atrakcyjnych cenowo biletów w taryfie przystankowej konieczna jest karta PEKA, którą każdorazowo należy przyłożyć do czytnika PEKA po wejściu do pojazdu i przed jego opuszczeniem.

Warto płacić podatek PIT na rzecz Poznania lub jednej z 19 gmin objętych porozumieniem transportowym – można wówczas korzystać z wielu tańszych biletów specjalnych. Przykładowo cena popularnego Biletu Metropolitalnego na strefę A na 30 dni (119 zł) jest niższa aż o 30 złotych od podobnego biletu bez ulgi metropolitalnej (149 zł). Dla pasażera, który ma Bilet Metropolitalny, dzienny wydatek na nieograniczoną liczbę podróży na liniach ZTM wyniesie 3,96 zł. Dla porównania – najtańszy bilet jednorazowy, z którego można korzystać maksymalnie 15 minut, kosztuje 4 zł. 

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami dotyczącymi rodzajów i form biletów w taryfie ZTM. Przedstawiamy także rekomendacje dotyczące – naszym zdaniem – najbardziej interesujących ofert dla poszczególnych grup pasażerów.

Rodzaje i formy biletów w taryfie ZTM

Bilety jednorazowe czasowe do 15, 45, 90 minut - oferta dla osób okazjonalnie korzystających z komunikacji, turystów

Nośnik papierowy

Bilet można kupić w sieci sprzedaży biletów obejmującej:

- Punkty Obsługi Klienta,

- Punkty Sprzedaży Biletów,

- biletomaty stacjonarne

Uwaga! Bilety papierowe kupione w biletomatach stacjonarnych trzeba skasować w jednym z kasowników w pojeździe. Można także kupić bilet do późniejszego wykorzystania.

Kasownik biletów jednorazowych z taryfy ZTM w formie papierowej

zdjecie przedstawia kasownik biletow jednorazowych z taryfy ZTM w formie papierowej

Nośnik elektroniczny – bilety kupowane w tramwaju lub autobusie

Bilet można kupić w terminalu znajdującym się w pojeździe na linii ZTM za pomocą karty płatniczej lub działającego w technologii NFC urządzenia mobilnego (smartfon, smartwatch), do którego podpięto kartę płatniczą. Bilet nie jest drukowany, a terminal nie drukuje potwierdzenia transakcji.

 

Informacje dotyczące sposobu zakupu w terminalu znajdują się w portalu pasażera.

 

Terminal do zakupu biletów jednorazowych z taryfy ZTM poprzez płatności zbliżeniowe

terminal OPS2

Nośnik elektroniczny – bilety kupowane poprzez aplikacje. Bilet można kupić i skasować poprzez telefon komórkowy w następujących systemach:

- moBILET (www.mobilet.pl),

- mPay (www.mpay.pl),

- SkyCash (www.skycash.pl),

- GoPay (www.gopay24.pl/blog/),

- jakdojade.pl (www.jakdojade.pl),

- zBiletem (www.zbiletem.pl)

 

Na przystankach znajduje się naklejka z informacją o aplikacjach mobilnych, przez które można kupić bilet jednorazowy czasowy

aplikacje2

 

Bilety krótkookresowe na 24 godziny, na 7 dni - oferta dla osób okazjonalnie korzystających z komunikacji, turystów

Nośnik papierowy

Bilet można kupić w sieci sprzedaży biletów obejmującej:

- Punkty Obsługi Klienta,

- Punkty Sprzedaży Biletów,

- biletomaty stacjonarne

Uwaga! Bilety papierowe kupione w biletomatach stacjonarnych trzeba skasować w jednym z kasowników w pojeździe. Można także kupić bilet do późniejszego wykorzystania.

Kasownik biletów jednorazowych z taryfy ZTM w formie papierowej

zdjecie przedstawia kasownik biletow jednorazowych z taryfy ZTM w formie papierowej

Nośnik elektroniczny – bilety 24-godzinne kupowane w tramwaju lub autobusie

Bilet można kupić w terminalu za pomocą karty płatniczej lub działającego w technologii NFC urządzenia mobilnego (smartfon, smartwatch), do którego podpięto kartę płatniczą. Bilet nie jest drukowany, a terminal nie drukuje potwierdzenia transakcji.

Informacje dotyczące sposobu zakupu w terminalu znajdują się w portalu pasażera

Na stronie ZTM można zobaczyć krótkie filmy instruktażowe pokazujące jak korzystać z systemu - kliknij i przeczytaj oraz zobacz informacje dotyczące płatności zbliżeniowych

 

Terminal do zakupu biletów jednorazowych z taryfy ZTM poprzez płatności zbliżeniowe

terminal OPS2

Nośnik elektroniczny – bilety kupowane poprzez aplikacje. Bilet można kupić i skasować poprzez telefon komórkowy w następujących systemach:

- moBILET (www.mobilet.pl),

- mPay (www.mpay.pl),

- SkyCash (www.skycash.pl),

- GoPay (www.gopay24.pl/blog/),

- jakdojade.pl (www.jakdojade.pl),

- zBiletem (www.zbiletem.pl)

Na przystankach znajduje się naklejka z informacją o aplikacjach mobilnych, przez które można kupić bilet jednorazowy czasowy

aplikacje2

Bilety przystankowe z tPortmonetki - oferta dla osób okazjonalnie korzystających z komunikacji zbiorowej, turystów

Bilety przystankowe to opłaty z tPortmonetki na karcie PEKA.

Obowiązuje tu taryfa degresywna, czyli cena za kolejne przystanki maleje wraz z długością podróży. Bilet przystankowy pozwala płacić za liczbę przejechanych przystanków niezależnie od czasu podróży, natomiast korzystając z biletów jednorazowych czasowych, np. biletu do 15 minut, chcąc kontynuować podróż trzeba skasować kolejny bilet.

Ważne informacje praktyczne dotyczące biletów przystankowych z tPortmonetki:

 - warunkiem korzystania z taryfy przystankowej jest podsiadanie imiennej karty PEKA lub karty PEKA na okaziciela,


- opłacając przejazdy z tPortmonetki trzeba za każdym razem przyłożyć kartę do czytnika PEKA po wejściu do pojazdu oraz przed wyjściem z pojazdu.

 

Czytnik systemu PEKA do którego należy przykładać kartę PEKA jeśli opłacamy przejazd z tPortmonetki
Karta PEKA na okaziciela przylozona do czytnika PEKA w pojezdzie

 

Bilety Metropolitalne – promocyjne bilety okresowe dla mieszkańców często korzystających z komunikacji, oferta na minimum 14 dni

To promocyjna oferta dla osób często korzystających z komunikacji zbiorowej, mieszkających i płacących podatek PIT na rzecz Poznania lub jednej z 19 gmin aglomeracji objętych porozumieniem transportowym.

Bilet Metropolitalny na sieć upoważnia do nieograniczonej liczby przejazdów w danej strefie taryfowej lub na trasie do 6 przystanków, w okresie, na jaki został zakupiony. System PEKA umożliwia elastyczne dopasowanie terminu obowiązywania biletu do własnych potrzeb. Im termin jest dłuższy, tym uzyskamy większy rabat.

Ulgową wersją Biletu Metropolitalnego jest Bilet Metropolitalny z Ulgą.

Identyfikator - Aplikacja PEKA lub karta PEKA. Korzystając wyłącznie z biletów okresowych można wybrać wygodną Aplikację PEKA, która umożliwia zakup biletu oraz identyfikację podczas podczas kontroli biletowej. 

Widok smartfona z panelem Aplikacji PEKA na tle tramwaju6 karta PEKA imienna3

Uwaga! Jeśli zamierzamy korzystać z biletu okresowego oraz tPortmonetki konieczne jest posiadanie karty PEKA lub innego nośnika aktywowanego w systemie PEKA.

 

Bilety okresowe – oferta dla osób często korzystających z komunikacji zbiorowej, bilety na minimum 14 dni

Bilet okresowy na sieć upoważnia do nieograniczonej liczby przejazdów w danej strefie taryfowej lub na trasie do 6 przystanków, w okresie, na jaki został zakupiony. System PEKA umożliwia elastyczne dopasowanie terminu obowiązywania biletu do własnych potrzeb. Im termin jest dłuższy, tym uzyskamy większy rabat.

Identyfikator - Aplikacja PEKA lub karta PEKA. Korzystając wyłącznie z biletów okresowych można wybrać wygodną Aplikację PEKA, która umożliwia zakup biletu oraz identyfikację podczas podczas kontroli biletowej. 

Widok smartfona z panelem Aplikacji PEKA na tle tramwaju6 karta PEKA imienna3

Uwaga! Jeśli zamierzamy korzystać z biletu okresowego oraz tPortmonetki konieczne jest posiadanie karty PEKA lub innego nośnika aktywowanego w systemie PEKA.

 

Bilety specjalne – promocyjne bilety okresowe dla pasażerów często korzystających z komunikacji i spełniających określone warunki

Bilety specjalne są biletami okresowymi dla osób często korzystających z transportu publicznego. To oferta skierowana do osób, którym przysługuje zniżka 50 proc. w lokalnym transporcie publicznym lub/oraz spełniających warunki określone w tabeli ulg i zwolnień obowiązujących w lokalnym transporcie organizowanym przez ZTM Poznań.

Warto płacić podatek PIT na rzecz Poznania lub jednej z 19 gmin objętych porozumieniem transportowym – można wówczas korzystać z wielu tańszych okresowych biletów specjalnych, np.: Biletu Seniora, Biletu dla Rodzin 4+ czy Biletu Socjalnego.

Warunki uzyskania biletów specjalnych są wymienione w zakładce ulgi i zwolnienia.

Bilet specjalny upoważnia do nieograniczonej liczby przejazdów w danej strefie taryfowej, w okresie obowiązywania biletu.

Identyfikator - Aplikacja PEKA lub karta PEKA. Korzystając wyłącznie z biletów okresowych można wybrać wygodną Aplikację PEKA, która umożliwia zakup biletu oraz identyfikację podczas podczas kontroli biletowej. 

Widok smartfona z panelem Aplikacji PEKA na tle tramwaju6 karta PEKA imienna3

Uwaga! Jeśli zamierzamy korzystać z biletu specjalnego oraz tPortmonetki konieczne jest posiadanie karty PEKA lub innego nośnika aktywowanego w systemie PEKA.

Ceny biletów jednorazowych i krótkookresowych, ceny biletów przystankowych z tPortmonetki na karcie PEKA, cennik biletów okresowych i specjalnych – znajduje się w zakładce Taryfa Biletowa.