Cennik PEKA Firma

Oferta przeznaczona jest dla firm, instytucji oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Karta PEKA Firma służy jako nośnik specjalnych biletów okresowych dla pracowników oraz posiada funkcjonalność tPortmonetki.

 Karta PEKA Firma2

W przypadku chęci skorzystania z oferty prosimy o przesłanie na niżej podane adresy e-mail następujących informacji, niezbędnych do sporządzenia projektu umowy:

  • pełne dane firmy/instytucji,
  • osoby upoważnione do podpisania umowy, zgodne z dokumentami firmy,
  • osoby wskazane do kontaktu z ZTM w sprawach związanych z umową - imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu,
  • liczba kart, na których zostaną zapisane bilety dla pracowników,
  • informacje nt. rodzaju wybranych biletów i okresu ich ważności bądź w przypadku wyboru opcji tPortmonetki - kwota, którą przewiduje się do wykorzystania,
  • informacja dotycząca umieszczenia  logotypu bądź jego braku– umieszczenie logotypu na karcie jest bezpłatne, logotyp należy przesłać w pliku w formacie jpg,
  • dane niezbędne do wystawienia faktury.

Umowa zawarta pomiędzy ZTM a pracodawcą, określa warunki przejazdów:

  • dokumenty przewozu,
  • termin,
  • opłatę;

Zapraszamy do kontaktu:

telefon: 61 834 61 07

e-mail: pekafirma@ztm.poznan.pl

 

Cennik PEKA Firma – bilety na wszystkie dni miesiąca (ceny w zł)

 

 

Strefa taryfowa ZTM

Czas ważności (miesiące kalendarzowe)     

strefa    A

strefa               A+B                

strefa     B+C      

strefa                A+B+C              

strefa                  A+B+C+D            

1 miesiąc

 144,00 

180,00

132,00

225,00

268,00

2 miesiące

285,00

356,00

261,00

446,00

532,00

3 miesiące

423,00

529,00

387,00

663,00

790,00

4 miesiące

559,00

698,00

512,00

874,00

1042,00

5 miesięcy

691,00

864,00

633,00

1082,00

1290,00

6 miesięcy

820,00

1026,00

752,00

1286,00

1532,00

7 miesięcy

948,00

1184,00

868,00

1484,00

1768,00

8 miesięcy

1071,00

1339,00

981,00

1678,00

2000,00

9 miesięcy

1192,00

1490,00

1093,00  

1868,00

2226,00

10 miesięcy

1310,00

1638,00

1201,00

2053,00

2445,00

11 miesięcy

1425,00

1782,00

1306,00

2233,00

2661,00

12 miesięcy

1538,00

1922,00

1410,00

2409,00

2870,00

 

Cennik PEKA Firma – bilety z ulgą 50% na wszystkie dni miesiąca (ceny w zł)

 

 

strefa taryfowa ZTM

Czas ważności (miesiące kalendarzowe)

strefa  A

strefa A+B

strefa B+C

strefa A+B+C

strefa A+B+C+D

                                  1 miesiąc

  72,00

  90,00

   66,00

      112,50

       134,00

                                   2 miesiące

  142,50

  178,00

  130,50

     223,00

            266,00

                                  3 miesiące

  211,50

  264,50

  193,50

     331,50

             395,00

                                  4 miesiące

  279,50

  349,00

  256,00

     437,00

        521,00

                                  5 miesięcy

  345,50

  432,00

  316,50

     541,00

            645,00

                                  6 miesięcy

  410,00

  513,00

  376,00

     643,00

              766,00

                                    7 miesięcy

  474,00

  592,00

  434,00

     742,00

               884,00

                                   8 miesięcy

  535,50

  669,50

  490,50

     839,00

               1000,00

                                  9 miesięcy

  596,00

  745,00

  546,50

     934,00

              1113,00

                                10 miesięcy

  655,00

  819,00

  600,50

              1026,50

                1222,50

                                11 miesięcy

  712,50

  891,00

  653,00

   1116,50

           1330,50

                                12 miesięcy

  769,00

  961,00

  705,00

   1204,50

           1435,00

 

Cennik PEKA Firma – bilety na dni robocze: od poniedziałku do piątku (ceny w zł)

 

 

strefa taryfowa ZTM

Czas ważności (miesiące kalendarzowe)

strefa A

strefa A+B

strefa B+C

strefa A+B+C

strefa A+B+C+D

1 miesiąc

120,00

144,00

108,00

180,00

216,00 zł

2 miesiące

237,00

285,00

213,00

356,00

427,00 zł

3 miesiące

352,00

423,00

318,00

529,00

634,00 zł

4 miesiące

465,00

559,00

418,00

698,00

837,00 zł

5 miesięcy

576,00

691,00

518,00

864,00

1036,00

6 miesięcy

684,00

820,00

615,00

1026,00

1231,00

7 miesięcy

789,00

948,00

710,00

1184,00

1420,00

8 miesięcy

892,00

1071,00

804,00

1339,00

1606,00

9 miesięcy

993,00

1192,00

894,00

1490,00

1788,00

10 miesięcy

1092,00

1310,00

982,00

1638,00

1965,00

11 miesięcy

1188,00

1425,00

1069,00

1782,00

2138,00

12 miesięcy

1281,00

1538,00

1153,00

1922,00

2306,00

 

 Cennik PEKA Firma – bilety z ulgą 50% na dni robocze: od poniedziałku do piątku (ceny w zł)

 

 

strefa taryfowa ZTM

Czas ważności (miesiące kalendarzowe)

strefa A

strefa A+B

strefa B+C

strefa A+B+C

strefa A+B+C+D

1 miesiąc

60,00

72,00

54,00

90,00

108,00

2 miesiące

118,50

142,50

106,50

178,00

213,50

3 miesiące

176,00

211,50

159,00

264,50

317,00

4 miesiące

232,50

279,50

209,00

349,00

418,50

5 miesięcy

288,00

345,50

259,00

432,00

518,00

6 miesięcy

342,00

410,00

307,50

513,00

615,50

7 miesięcy

394,50

474,00

355,00

592,00

710,00

8 miesięcy

446,00

535,50

402,00

669,50

803,00

9 miesięcy

496,50

596,00

447,00

745,00

894,00

10 miesięcy

546,00

655,00

491,00

819,00

982,50

11 miesięcy

594,00

712,50

534,50

891,00

1069,00

12 miesięcy

640,50

769,00

576,50

961,00

1153,00

 

 Cennik PEKA Firma – bilety na dni robocze: od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy - 10 h (ceny w zł)

 

 

strefa taryfowa ZTM

Czas ważności (miesiące kalendarzowe)

strefa A

strefa A+B

strefa B+C

strefa A+B+C

strefa A+B+C+D

1 miesiąc

90,00

108,00

84,00

138,00

160,00

2 miesiące

178,00

213,00

166,00

273,00

318,00

3 miesiące

265,00

318,00

247,00

405,00

472,00

4 miesiące

349,00

418,00

326,00

535,00

624,00

5 miesięcy

432,00

518,00

403,00

662,00

771,00

6 miesięcy

513,00

615,00

478,00

787,00

916,00

7 miesięcy

592,00

710,00

553,00

908,00

1058,00

8 miesięcy

669,00

804,00

625,00

1027,00

1196,00

9 miesięcy

745,00

894,00

696,00

1142,00

1332,00

10 miesięcy

819,00

982,00

764,00

1256,00

1462,00

11 miesięcy

891,00

1069,00

831,00

1366,00

1592,00

12 miesięcy

961,00

1153,00

897,00

1473,00

1717,00

 

Cennik PEKA Firma – bilety z ulgą 50% na dni robocze: od poniedziałku do piątku, w godz. pracy - 10 h (ceny w zł)

 

 

strefa taryfowa ZTM

Czas ważności (miesiące kalendarzowe)

strefa A

strefa A+B

strefa B+C

strefa A+B+C

strefa A+B+C+D

1 miesiąc

45,00

54,00

42,00

69,00

80,00

2 miesiące

89,00

106,50

83,00

136,50

159,00

3 miesiące

132,50

159,00

123,50

202,50

236,00

4 miesiące

174,50

209,00

163,00

267,50

312,00

5 miesięcy

216,00

259,00

201,50

331,00

385,50

6 miesięcy

256,50

307,50

239,00

393,50

458,00

7 miesięcy

296,00

355,00

276,50

454,00

529,00

8 miesięcy

334,50

402,00

312,50

513,50

598,00

9 miesięcy

372,50

447,00

348,00

571,00

666,00

10 miesięcy

409,50

491,00

382,00

628,00zł

731,00

11 miesięcy

445,50

534,50

415,50

683,00

796,00

12 miesięcy

480,50

576,50

448,50

736,50

858,50

 

Podstawa prawna: Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania nr 450/2020/P

Wszystko o systemie PEKA:

logo PEKA4