Dwa warunki bezpłatnego transportu w czasie smogu

Opublikowano: 13/07/2020
Dwa warunki bezpłatnego transportu w czasie smogu

Od 2 grudnia 2019r. obowiązuje zmieniona uchwała Rady Miasta Poznania dotycząca bezpłatnych przejazdów w transporcie publicznym organizowanym przez Zarząd Transportu Miejskiego w czasie utrzymujących się przekroczeń poziomu stężeń zanieczyszczeń pyłowych PM10. Próg informowania został obniżony z 200 mikrogramów/m3 na 100 mikrogramów/m3.

Uprawnienie do bezpłatnych przejazdów obowiązuje w godzinach od 3.00 do 24.00 w dniu, następującym po dniu, w którym doszło do przekroczenia poziomu informowania dla dobowych stężeń zanieczyszczeń pyłowych PM10 100 mikrogramów/m3 dla którejkolwiek ze stacji monitoringu państwowego zlokalizowanych na terenie Poznania, a równocześnie dla danej doby utrzymuje się ryzyko wystąpienia przekroczenia wartości progowej.  

Informacje dotyczące stanu powietrza i ewentualnych przekroczeń, a także o ewentualnym bezpłatnym transporcie są publikowane w ramach usługi „Atmosfera dla Poznania”, na stronie: www.poznan.pl/powietrze/atmosfera/

Usługa dostarcza mieszkańcom informacji na temat prognozowanego oraz rzeczywistego stanu jakości powietrza w Poznaniu odniesionych do obowiązujących w Polsce przepisów prawa. Opracowana została przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania.

Na stronie – jak na zdjęciu poniżej - zawarte są również bieżące informacje dotyczące komunikacji zbiorowej (czy danego dnia opłaty są zgodne z taryfikatorem, czy też w związku ze złym stanem powietrza następuje zwolnienie z opłat).

Atmosfera dla Poznania - decyzja o opłatach za przejazdy komunikacją miejską