Kolejność zajmowania miejsc uprzywilejowanych, czyli „Warto jeździć z kulturą”

Opublikowano: 22/06/2022
Kolejność zajmowania miejsc uprzywilejowanych, czyli „Warto jeździć z kulturą”

Zdarza się, że podróżując autobusem czy tramwajem zajmiemy miejsca przeznaczone dla osób uprzywilejowanych. Są one specjalnie oznaczone po to, żeby osoba z niepełnosprawnością poruszająca się na wózku, rodzic z wózkiem dziecięcym lub osoba przewożąca rower mogli bezpiecznie skorzystać z komunikacji miejskiej. Pamiętajmy, że zgodnie z Regulaminem Przewozów obowiązują zasady pierwszeństwa w zajmowaniu specjalnych miejsc.

Miejsca specjalne umożliwiają zabezpieczenie wózka dziecięcego, inwalidzkiego lub roweru. Jeśli je zajmujemy i widzimy, że do autobusu lub tramwaju wchodzi rodzic z wózkiem dziecięcym lub osoba poruszająca się na wózku, to jesteśmy zobowiązani przesunąć się i dać szansę zająć miejsce specjalne przez rodzica lub osobę z niepełnosprawnością.

 W przepisach porządkowych Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu określono ponadto zasady pierwszeństwa zajmowania homologowanych miejsc wyznaczonych do przewozu wózków inwalidzkich oraz miejsc w których możliwy jest przewóz wózka dziecięcego lub roweru.

Pasażer z wózkiem dziecięcym, zajmujący miejsce wyznaczone dla osoby na wózku inwalidzkim ma obowiązek ustąpienia go w razie pojawienia się takiej osoby. Co ważne, pasażer z rowerem, zajmujący miejsce wyznaczone dla osoby na wózku inwalidzkim, ma obowiązek ustąpienia go w razie pojawienia się osoby z niepełnosprawnością  lub rodzica z wózkiem dziecięcym (i opuszczenia pojazdu).

Niezależnie jednak od dostępności miejsc uprzywilejowanych, jeśli zajmujemy miejsce siedzące, a widzimy, że do obok nas  stoi osoba bardziej tego potrzebująca (osoba starsza,  kobieta w ciąży czy rodzic z małym dzieckiem), to ustąpmy miejsca. Bo warto jeździć z kulturą!

Więcej na temat akcji:

Kolejność zajmowania miejsc uprzywilejowanych, czyli „Warto jeździć z kulturą”

 

Podnieś głowę znad smartfona – dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych

 

Najpierw wysiadamy, a później wsiadamy. Po wejściu do tramwaju lub autobusu przesuńmy się do wnętrza pojazdu

 

Bądź życzliwy! Ustąp miejsca osobie starszej czy kobiecie w ciąży