Linie nr 168, 183 i 226 – zmiana nazwy przystanków Strzeszyńska I i Strzeszyńska II od 1 maja

Opublikowano: 26/04/2021
Linie nr 168, 183 i 226 – zmiana nazwy przystanków Strzeszyńska I i Strzeszyńska II od 1 maja

W związku z podpisaniem umowy z firmą Lisner na dodanie członu komercyjnego od 1 maja (sobota) wprowadzane zostaną zmiany nazw następujących zespołów przystankowych:

- Strzeszyńska I na Strzeszyńska,

- Strzeszyńska II na Strzeszyńska Lisner.

Obecnie powyższe przystanki mają identyczne nazwy, a ich rozróżnienie umożliwia wyłącznie dodanie rzymskiej cyfry I lub II. Zmiana pozwoli wyeliminować powtarzalność oraz ułatwić orientację przy przesiadkach dla osób nie znających układu przystanków komunikacyjnych w danym rejonie miasta.

Przypominamy, że każde dodanie do nazwy przystanku członu komercyjnego uzgodnionego z zainteresowanym przedsiębiorcą jest odpłatne, a koszty wszelkich zmian ponosi ten przedsiębiorca (w tym przypadku firma Lisner).