Plan remontów na 2017 rok

Plan remontów na 2017 rok

2017 to kolejny rok, kiedy Miasto Poznań inwestuje w infrastrukturę torowo-sieciową. Zaplanowane prace są niezbędne dla utrzymania sprawności infrastruktury tramwajowej i zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z komunikacji miejskiej. Pierwszy z przewidzianych na ten rok remontów rozpocznie się w połowie marca.

Duża skala i zakres zaplanowanych remontów wynika z priorytetowego traktowania transportu publicznego przez władze Miasta Poznania. Konsekwencją tego podejścia jest nacisk na  dbałość o stan infrastruktury, która warunkuje jakość podróży.

W 2014r. na odnowę infrastruktury torowo-sieciowej przeznaczono 2,9 mln zł, w 2015r. na prace przeznaczono 13 mln zł, a w 2016r. – 22 mln zł. W 2017r. na odnowę torowisk i infrastruktury energetycznej zarezerwowano 24 mln zł.

Pierwszy z przewidzianych na ten rok remontów rozpocznie się w połowie marca na skrzyżowaniu ul. Fredry i Mielżyńskiego oraz pl. Wielkopolskim. Następnie odnowione zostaną także m.in. fragmenty torowisk na ul. Królowej Jadwigi, 28 Czerwca 1956r., Dąbrowskiego (po otwarciu dla ruchu tramwajowego ulic Zwierzynieckiej i Kraszewskiego), a także węzeł Bałtyk.

- Zaplanowane prace remontowe oraz modernizacyjne mają przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo i niezawodność funkcjonowania komunikacji zbiorowej. Zostały zaplanowane tak, aby były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców i pasażerów transportu publicznego - mówi Piotr Snuszka, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.

W miarę możliwości, w jednym terminie będą wykonywane wszystkie prace mające wpływ na funkcjonowanie komunikacji na jednej trasie. Tak będzie m.in. w przypadku prac na trasie na Połabską, czy też na ul. Królowej Jadwigi. Dodatkowo, w trakcie zamknięcia Królowej Jadwigi, na Górnej Widzie wykonane zostaną przystanki wiedeńskie Różana (w obu kierunkach).

Wszelkie konieczne zmiany w organizacji ruchu i układzie komunikacyjnym, są wspólną, wzajemnie konsultowaną decyzją wielu jednostek miejskich. Dokładamy starań, aby w jak najbardziej optymalny sposób skoordynować zaplanowane prace, m.in. uwzględniając planowane rozpoczęcie prac w ramach przebudowy Centrum.

Poniżej prezentujemy listę planowanych prac remontowych wraz z orientacyjnymi terminami ich prowadzenia.

O szczegółach dotyczących poszczególnych prac będziemy informowali na bieżąco.

 

Lokalizacja

Zakres prac

Planowany termin

ul. Mielżyńskiego oraz łuk na pl. Wielkopolskim

Wymiana zwrotnic i napędów, wymiana szyn łukowych

12-26.03

ul. Fredry

Wymiana zwrotnic i napędów

27.03 - 09.04

ul. 28 Czerwca 1956r.  
(od ul. Hetmańskiej do pętli Dębiec)

Naprawa odcinków torów w najgorszym stanie technicznym

kwiecień

ul. Przybyszewskiego

Remont przejazdów przy ul. Marcelińskiej i przy Szamarzewskiego

 

maj

Forteczna - zajezdnia

Wymiana zwrotnic wjazdowych
i wyjazdowych z zajezdni, wymiana napędów

 

maj

Krańcowa – przejazd
(ul. Warszawska)

Wymiana nawierzchni torowej
i drogowej na przejeździe

II kwartał

Węzeł Murawa

Wymiana szyn łukowych na łuku Winogrady/ Murawa oraz wymiana zwrotnic

 

II kwartał

Armii Poznań - przejazd

Wymiana nawierzchni torowej i drogowej na przejeździe

II kwartał

 

Aleja Wielkopolska

Prace w stacji prostownikowej, prace konserwacyjne przy estakadzie PST (zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji – bez wyłączania trasy PST)

II kwartał

ul. Strzelecka

Wymiana szyn łukowych przy ul. Garbary

III kwartał

Węzeł Bałtyk

Wymiana węzła rozjazdowego

III kwartał

ul. Królowej Jadwigi (most oraz odcinek
do ul. Droga Dębińska, a także wymiana zwrotnicy
na rondzie Rataje

Naprawa toru na obiekcie mostowym oraz pomiędzy rozjazdem a mostem, prace utrzymaniowe na odcinku rondo Rataje - ul. Serafitek (wymiana rozjazdu przy rondzie Rataje, wzmocnienie toru na przystanku Serafitek)

 

III kwartał

ul. Królowej Jadwigi (węzły AWF i Górna Wilda)

Wymiana rozjazdów przy AWF i Górnej Wildzie, naprawa toru na odcinku prostym pomiędzy rozjazdami, wymiana słupów trakcyjnych

 

III kwartał

ul. Winogrady – pętla Połabska

Naprawa układu torowego pętli Połabska, remont sieci trakcyjnej na ul. Murawa

 

III kwartał

Prace przesunięte na 2018 rok

ul. 27 Grudnia -
ul. Gwarna

Wymiana szyn łukowych oraz wymiana zwrotnicy najazdowej dla utrzymania przejezdności do czasu uruchomienia Projektu „Centrum” w tym zakresie

 

III kwartał

ul. Dąbrowskiego
(od rynku Jeżyckiego
do węzła Most Teatralny)

Wymiana całego odcinka w pełnym zakresie - podtorze, podkłady, szyny, wymiana sieci trakcyjnej wraz z wymianą słupów

 

III/ IV kwartał