Prezydent podpisał umowę na dofinansowanie tramwaju na Naramowice

Opublikowano: 02/01/2018
Prezydent podpisał umowę na dofinansowanie tramwaju na Naramowice

Ponad 109 mln zł dofinansowania na budowę trasy tramwajowej na Naramowice otrzymał Poznań ze środków unijnych. To ponad 40 proc. kwoty całej inwestycji. Umowę podpisał Jacek Jaśkowiak, prezydent Miasta Poznania – informuje portal poznan.pl.

Umowę podpisał Jacek Jaśkowiak, prezydent Miasta Poznania z Przemysławem Gorgolem, dyrektorem Centrum Unijnych Projektów Transportowych,

- W sprawach ważnych dla Poznania, dla Wielkopolski i Polski, potrafimy mówić jednym głosem, ponad podziałami politycznymi. W zakresie transportu publicznego mamy jedno zdanie - zwrócił się Jacek Jaśkowiak do wojewody wielkopolskiego, Zbigniewa Hoffmana. - Jesteśmy znani ze sprawności zarządczej i otrzymaliśmy szereg wyróżnień, które to potwierdzają. Jestem przekonany, że ten projekt będzie wzorcowy, oddany przed terminem i w założonym budżecie.

Wartość całego przedsięwzięcia szacowana jest na ok. 264,4 mln zł, natomiast przyznana wartość dotacji to ponad 109 mln zł.

To największy z projektów transportu publicznego realizowany przez Miasto Poznań, który uzyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie 2014-2020.

Projektem, który łączy się z budową tramwaju wzdłuż ul. Naramowickiej jest  budowa węzła drogowego "Nowa Naramowicka" w miejscu skrzyżowania ul. Naramowickiej i ul. Lechickiej, dla którego Miasto Poznań uzyskało już dofinansowanie na kwotę 46,2 mln zł - także ze środków POIiŚ 2014-2020. Przewidywany termin zakończenia prac to koniec 2021 roku. Wiosną 2022 roku całość inwestycji powinna być gotowa i oddana do użytku.

Nowa trasa tramwajowa o długości 3,27 km będzie prowadzić od pętli tramwajowej Wilczak, wzdłuż ul. Naramowickiej i planowanej ul. Nowej Naramowickiej, do przystanku czołowego w sąsiedztwie ul. Błażeja. W ramach inwestycji przewidywany jest także remont odcinka ul. Naramowickiej, od ul. Serbskiej do ul. Lechickiej, oraz budowa ul. Nowej Naramowickiej, od ul. Łużyckiej do ul. Nowej Stoińskiego wraz z jej fragmentem. Łącznie powstanie 7,5 km nowych dróg.

Inwestycja obejmuje wykonanie torowiska tramwajowego o nowoczesnych parametrach technicznych i technologicznych w celu osiągnięcia m.in. trwałości, poprawy bezpieczeństwa, a także ograniczenia emisji drgań i hałasu. Poza budową torowiska tramwajowego i ul. Nowej Naramowickiej planowana jest także budowa wiaduktu nad ul. Lechicką, sieci trakcyjnej, nowych przystanków, parkingów rowerowych oraz instalacja monitoringu.

Więcej informacji na temat przedsięwzięcia znajduje się w dziale Inwestycje prowadzone - Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap I

Głównym celem inwestycji jest stworzenie nowego połączenia szybką i ekologiczną komunikacją tramwajowa pomiędzy dzielnicą mieszkaniową na Naramowicach, a centrum miasta. Publiczny transport zbiorowy m.in. dzięki skróceniu czasu podróży ma być bardziej konkurencyjny w stosunku do  komunikacji indywidualnej. Istotny jest również fakt zwiększenia udziału niskoemisyjnego tramwajowego transportu publicznego w przewozach osób i tym samym zmniejszenie niekorzystnej relacji podziału zadań przewozowych, jaka ma miejsce w Poznaniu i która stanowi bezpośrednią przyczynę wzrostu zatłoczenia motoryzacyjnego.

 

Źródło: Urząd Miasta Poznania