Przebudowa trasy kórnickiej – nowe torowisko i wygodne przystanki

Opublikowano: 11/05/2022
Przebudowa trasy kórnickiej – nowe torowisko i wygodne przystanki

Zbliża się przebudowa tzw. trasy kórnickiej, czyli torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej i przystanków na odcinku od ul. Jana Pawła II do os. Lecha. Zmieni się również pobliski układ drogowy. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła przetarg, którego celem jest wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

- Zależy nam na poprawie komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców korzystających z komunikacji miejskiej. Trasa kórnicka jest już wysłużona i wymaga gruntownej przebudowy. Obecnie tramwaje jeżdżą tam z ograniczoną prędkością z uwagi na stan techniczny trasy. Nadchodząca inwestycja jest ostatnią odsłoną większego zadania, które obejmowało także torowisko na Górnym Tarasie Rataj od os. Lecha do ronda Żegrze oraz nową trasę do ul. Unii Lubelskiej. Dzięki wszystkim trzem inwestycjom oraz modernizacji ronda Rataje, podróż tramwajem w tej części Poznania staje się wygodna i coraz bardziej niezawodna – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. 

W ramach inwestycji kompleksowo przebudowana zostanie trasa tramwajowa od skrzyżowania ul. Jana Pawła II i ul. Kórnickiej do os. Lecha. Odcinek ten liczy ok. 1,9 km długości. Zdemontowane i wybudowane na nowo zostanie torowisko, a także sieć trakcyjna i cała infrastruktura towarzysząca. Założeniem inwestycji jest wykonanie torowiska o nowoczesnych parametrach technicznych i technologicznych, w celu osiągnięcia m.in. trwałości, stabilności, poprawy bezpieczeństwa.

 - Dzięki inwestycji ograniczona zostanie emisja drgań i hałasu, które wiążą się z przejazdem tramwajów. Zmienią się także lokalizacje przystanków, ponadto zostaną one  dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wyłoniony w postępowaniu przetargowym wykonawca rozbuduje również układ drogowy, gdyż przewidziane jest przedłużenie ul. Pleszewskiej i rozbudowa ul. Kaliskiej. Piesi i rowerzyści także zyskają nową infrastrukturę – mówi Justyna Litka, prezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

 - Odnowienie obecnego wyeksploatowanego torowiska jest konieczne, a dzięki inwestycji pasażerowie zyskają nową jakość. Bardzo szeroki zakres przebudowy trasy tramwajowej, z jakim w tym przypadku mamy do czynienia jest możliwy między innymi dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. Miastu udało się pozyskać 59,3 mln złotych na realizację projektu pn. „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka – os. Lecha – rondo Żegrze wraz z budową nowego odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej”, którego tzw. trasa kórnicka jest integralną częścią – mówi Jan Gosiewski, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.

W zakres inwestycji wchodzi przebudowa przystanków Kórnicka (za ul. Jana Pawła II, przy remontowanym torowisku) i os. Tysiąclecia, natomiast obecne perony przystanku Polanka czeka rozbiórka. W zamian powstaną dwa nowe: Polanka - bliżej przejścia w ciągu ul. Milczańskiej, a także Łacina - w rejonie nowych osiedli mieszkaniowych. 

Celem inwestycji jest też ograniczenie barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami, dlatego przystanki zostaną dostosowane do ich potrzeb. Na peronach pojawią się elementy wyposażenia dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową i dysfunkcją wzroku. Poruszanie się ułatwi też budowa lub przebudowa schodów oraz pochylni.

Zmienią się również trasy rowerowe i ciągi piesze w rejonie inwestycji, m.in. zostaną dostosowane do nowych peronów przystankowych, schodów i pochylni.

Prace drogowe będą dotyczyły fragmentu tzw. ringu łacina. Przewidziana jest budowa przedłużenia ul. Pleszewskiej o długości ponad 200 metrów, na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy do kolejnego z ulicami Kaliską i Polanka. Będzie to jednojezdniowa ulica z chodnikiem po obu stronach i drogą rowerową po stronie wschodniej.

Po przebudowie przejazd przez torowisko tramwajowe w ciągu ul. Milczańskiej nie będzie dostępny dla samochodów, przewiduje się tam budowę wyłącznie przejścia i przejazdu dla pieszych i rowerzystów. Zamknięcie przejazdu dla samochodów nastąpi zgodnie z zapisami planu miejscowego, istotne są tu kwestie bezpieczeństwa. Przewiduje się za to rozbudowę ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła II z dostosowaniem organizacji do ruchu jednokierunkowego na tym odcinku, z możliwością przejazdu przez torowisko. W planach jest również budowa ciągu pieszego i rowerowego po południowej stronie torowiska do ul. Piaśnickiej i Inflanckiej.

W zakres zadania wchodzi budowa odwodnienia, oświetlenia ulicznego, montaż monitoringu. Wyłoniony w postępowaniu przetargowym wykonawca zajmie się również budową utwardzonego dojazdu dla służb technicznych zmierzających do stacji prostownikowej Rataje.

Przebudowa tzw. trasy kórnickiej jest ostatnim etapem większego zadania, które obejmowało modernizację torowiska tramwajowego w ciągu ul. Chartowo i Żegrze wraz z rondem Żegrze oraz budowę nowej trasy od ronda do ul. Unii Lubelskiej. Tym samym wygodniejsza i bezpieczniejsza będzie cała trasa tramwajowa od ul. Jana Pawła II do ronda Żegrze, a nowy odcinek do ul. Unii Lubelskiej już od 2020 r. służy mieszkańcom. Zadanie zostało podzielone na trzy etapy, by związane z pracami niedogodności nie kumulowały się. W pełni przejezdne jest już również rondo Rataje, co pozwala na rozpoczęcie kolejnej inwestycji w tej części Poznania.

Rozpoczęcie prac planowane jest na drugą połowę tego roku, a zakończenie w drugiej połowie 2023 r. Podmioty, które chcą wziąć udział w przetargu, mogą składać swoje oferty do 14 czerwca.