Raport ze sprzedaży biletów ZTM Poznań - 2014 rok

Raport ze sprzedaży biletów ZTM Poznań - 2014 rok

W 2014 roku wartość sprzedaży wszystkich biletów była większa o 5,23% od wyniku osiągniętego w roku 2013.

Jest to najwyższy w historii osiągnięty przez Zarząd Transportu Miejskiego wynik sprzedażowy. Dochód budżetu Miasta Poznań za 2014 rok wyniósł 170 986 888,57zł. Po raz pierwszy od wielu lat wykonano plan dochodów bieżących, zamykając wykonanie budżetu 2014 roku dynamiką 100,5%, co stanowi kwotę nadwyżki ponad 760 tys. zł.