Raport ze sprzedaży biletów ZTM Poznań: rok 2016

Raport ze sprzedaży biletów ZTM Poznań: rok 2016

Na wyniki sprzedaży biletów ZTM w 2016r. największy wpływ miały zmiany w taryfie wprowadzone jesienią 2015r. Wówczas ofertę wzbogacono o niezwykle korzystny Bilet Seniora oraz obniżono ceny za przejazdy z tPortmonetki na karcie PEKA. Przywrócono także bilet 7-dniowy, co okazało się przysłowiowym „strzałem w dziesiątkę”. Choć całkowita sprzedaż w roku 2016r. - z wymienionych wyżej przyczyn - była minimalnie niższa niż rok wcześniej, to zdecydowanie wzrosła liczba przewiezionych pasażerów, którą oszacowano na 245,1 mln (w 2015r. – 226 mln). W styczniu 2017r. przekroczono także liczbę 500 tys. wydanych kart PEKA.

Pasażerowie transportu publicznego organizowanego przez ZTM Poznań w 2016r. kupili bilety za łączną kwotę 184,1 mln zł, czyli o około 1,4 proc. mniej niż w roku 2015.

Struktura wartości sprzedaży biletów ZTM - rok 2016

Przyczyną tego minimalnego spadku jest przede wszystkim wprowadzenie Biletu Seniora w cenie 50 zł na cały rok na strefę A. W ciągu 12 miesięcy - od początku października 2015r. do końca września 2016r. - sprzedano 23.628 takich biletów. Duże zainteresowanie atrakcyjną ofertą w naturalny sposób przełożyło się na niższą sprzedaż innych biletów okresowych oraz biletów jednorazowych, z których dotychczas korzystali seniorzy w wieku od 65 do 70 lat. Wpływ na statystykę sprzedaży miało także wprowadzone 1 listopada 2016r. obniżenie opłat z tPortmonetki na karcie PEKA. Obniżenie stawek wraz z coraz większym zainteresowaniem pasażerów tą formą płacenia za przejazdy, przełożyło się na niższą całkowitą wartość sprzedaży oraz systematycznie malejącą sprzedaż czasowych biletów jednorazowych. Jednocześnie pozytywne dla klientów zmiany w taryfie wpłynęły na znaczący wzrost liczby pasażerów na liniach organizowanych przez ZTM Poznań. O ile w 2015r. z przejazdów skorzystało 226 mln osób, w minionym już 245 mln. W strukturze wartości sprzedaży dominowały bilety okresowe oraz bilety „przystankowe” z tPortmonetki.

Bilety długookresowe

Struktura wartości sprzedaży biletów długookresowych - rok  2016

Największy udział w całkowitej sprzedaży miały bilety długookresowe. Łączna wartość sprzedaży wyniosła 95,6 mln zł i była niższa o 4,4 proc. niż w roku 2015. W tym segmencie biletów najlepiej sprzedawały się bilety o okresie obowiązywania od 14 do 30 dni – sprzedaż w całym 2016r. osiągnęła poziom 68 mln zł, czyli stanowiła ponad 71 proc. wartości wszystkich sprzedanych biletów długookresowych oraz 37 proc. całej wartości sprzedaży. Lepiej niż w roku 2015 sprzedawały się bilety okresowe o długości obowiązywania: od 31 do 90 dni (+4,9 proc.), od 91 do 120 dni (+6,3 proc.) oraz od 121 do 150 dni (+16 proc.).

Bilety krótkookresowe

Niezłą sprzedażą cechowały się w 2016r. bilety krótkookresowe, których sprzedaż rok do roku wzrosła o 4,6 proc. Od przywrócenia do taryfy ZTM dużym powodzeniem cieszył się bilet 7-dniowy, którego sprzedano 27 455 sztuk. Rośnie udział tego biletu w segmencie biletów krótkookresowych. Jednak zdecydowanie największym powodzeniem wśród tych biletów cieszył się bilet 24-godzinny.

Struktura wartości sprzedaży biletów krótkookresowych - rok  2016

tPortmonetka na karcie PEKA

Rok 2016 zdecydowanie należał do tPortmonetki. Liczby wskazują, że pasażerowie transportu publicznego przekonali się do tej formy kasowania biletu. Umożliwia  ona zapłatę za konkretną liczbę przejechanych przystanków i daje preferencje przy przesiadkach. W całym roku wartość doładowań tPortmonetki na karcie PEKA zamknęła się kwotą 43,8 mln zł, czyli aż o 21,3 proc. wyższą niż w 2015r. Wartość doładowań w listopadzie (4 mln zł) i grudniu (3,9 mln zł) była niższa tylko od rekordu ustanowionego w październiku (4,16 mln zł). Z pewnością ta forma opłacania przejazdów ma potencjał do dalszych wzrostów, a warto podkreślić, że jest to drugi najczęściej wykorzystywany sposób opłacania przejazdów w transporcie zbiorowym w aglomeracji poznańskiej.

Nadal utrzymuje się silna tendencja rezygnacji klientów z tradycyjnych czasowych biletów jednorazowych. Spadek wartości sprzedaży w tej grupie był dwucyfrowy (-16 proc.).

LEGENDA

W taryfie ZTM Poznań wyróżniamy następujące typy biletów/formy opłacania przejazdów:

 

  • długookresowe -  sprzedawane wyłącznie na kartę PEKA, o okresie obowiązywania od 14 do 366 dni;
  • jednorazowe – obejmują dwa rodzaje biletów czasowych: 10-minutowy i
    40-minutowy lub na jeden przejazd. Powyższe bilety są sprzedawane w formie papierowej lub przez telefon komórkowy;
  • tPortmonetka na karcie PEKA czyli tzw. bilet przystankowy –  pozwala płacić za liczbę przejechanych przystanków niezależnie od czasu podróży;
  • krótkookresowe - obejmują cztery  rodzaje biletów: 24-godzinny, 48-godzinny,
    72-godzinny oraz 7-dniowy.  Powyższe bilety są sprzedawane w formie papierowej lub przez telefon komórkowy.