Transport publiczny przyjazny dla rodzin: zarówno dla najmłodszych, jak i najstarszych ich członków!

Opublikowano: 16/08/2018
Transport publiczny przyjazny dla rodzin: zarówno dla najmłodszych, jak i najstarszych ich członków!

Atrakcyjna taryfa biletowa, coraz bardziej przyjazna infrastruktura, rowery miejskie z fotelikami dla najmłodszych i rowerki dla dzieci. Zarząd Transportu Miejskiego nieustannie czyni starania, aby udoskonalać swoją ofertę i dostosowywać ją do potrzeb mieszkańców.

Poniżej przedstawiamy informacje na temat transportu publicznego i udogodnień dla rodzin. Szczegółowe dane na temat taryfy biletowej, cen biletów, ulg i udogodnień można natomiast znaleźć w zakładce Bilety.

 

Taryfa biletowa dopasowana do potrzeb

Za darmo podróżują najstarsi i najmłodsi

Na liniach organizowanych przez ZTM w Poznaniu (zarówno w mieście, jak i okolicznych gminach, z którymi Miasto Poznań ma podpisane porozumienia transportowe) osobom, które ukończyły 70 lat przysługuje 100 proc. ulgi. Oznacza to, że najstarsi mieszkańcy mogą podróżować autobusami i tramwajami za darmo. Podobna ulga przysługuje wszystkim dzieciom do 30 września roku, w którym kończą 7. rok życia.

Uczniowie szkół podstawowych których siedziba znajduje się na terenie Poznania lub gmin objętych porozumieniami międzygminnymi – mogą korzystać z rocznego biletu specjalnego. Obowiązuje on od 1 października do 30 września kolejnego roku na strefę A+B+C+D w cenie 60 zł (5 zł na miesiąc).

Specjalne bilety dla seniorów oraz uczniów i studentów

Dla seniorów, którzy ukończyli 65 lat (a jeszcze nie mają 70) przeznaczony jest bardzo korzystny tzw. Bilet Seniora. Jest to roczny bilet sieciowy na strefę A w cenie 90 zł na 366 dni lub w cenie 30 zł na 90 dni.

Natomiast z myślą o uczniach i studentach stworzono specjalny atrakcyjny cenowo Bilet Semestralny na 120 dni lub 150 dni.

Oferta dla rodzin dużych

W ofercie biletowej ZTM znajduje się bilet specjalny 4+ dla rodziców i dzieci z rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci. Warunkiem jest prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego z minimum czworgiem dzieci w wieku do 18. roku życia lub 24. roku życia (w przypadku kontynuowania nauki) lub do ukończenia 26. roku życia (w przypadku dziecka z niepełnosprawnością legitymującego się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, któremu wydłużono czas edukacji, niezależnie od sytuacji materialnej) oraz rozliczenie podatku dochodowego PIT w urzędzie skarbowym z siedzibą na terenie miasta Poznania lub gminy objętej porozumieniem międzygminnym, bez względu na to, czy te osoby osiągają dochód.

Cena biletu dla członków rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci (4+) na 366 dni na strefę A+B+C+D wynosi 120 zł, natomiast na 90 dni na strefę A+B+C+D wynosi 30 zł.

Korzystne promocje biletowe

Weekend 24 h. Bilet 24-godzinny - skasuj raz, korzystaj przez cały weekend! Jednorazowy krótkookresowy bilet 24-godzinny skasowany od godziny 20:00 w piątek do godziny 24:00 w sobotę obowiązuje do godziny 24:00 w niedzielę.

Rodzina 24 h. Kasujesz dwa bilety 24-godzinne? Mogą z nich korzystać także dzieci. Dwa jednocześnie skasowane jednorazowe bilety normalne 24-godzinne upoważniają do przejazdu dwie osoby dorosłe oraz do trojga dzieci w wieku do 18 lat lub przypadku rodzin wielodzietnych – 2 osób dorosłe i dowolną liczbę dzieci - pod warunkiem posiadania przez podróżujących Kart Rodziny Dużej.

Weekend 24 h + Rodzina 24 h. Korzystaj podwójnie! Połączenie promocji dla biletów 24-godzinnych. Dwa jednocześnie skasowane bilety normalne 24-godzinne od godziny 20:00 w piątek do godziny 24:00 w sobotę, upoważniają do przejazdu 2 osoby dorosłe i do 3 dzieci w wieku do 18 lat, lub – w przypadku rodzin wielodzietnych – 2 osób dorosłe i dowolną liczbę dzieci pod warunkiem posiadania przez podróżujących Kart Rodziny Dużej.

Weekend 1+1. Masz normalny lub Metropolitalny bilet sieciowy? W weekendy oraz święta osoba towarzysząca pojedzie z Tobą za darmo. Od godziny 20:00 w piątek do godziny 24:00 w niedzielę oraz w dni świąteczne z posiadaczem ważnego normalnego lub Metropolitalnego biletu imiennego sieciowego może bezpłatnie podróżować jedna osoba towarzysząca, która wykonuje podróż wspólnie z posiadaczem biletu. Podróż odbywa się w granicach strefy biletowej, w której ważny jest bilet.

Rodzinny Poznański Rower Miejski

Poznań jest jednym z pierwszych miast na świecie ze specjalnymi stacjami z rowerkami dla dzieci. Zamontowano je na terenach rekreacyjnych nad Maltą, przy trzech stacjach PRM: Malta Ski, Termy Maltańskie i Rondo Śródka. Obecnie w tych stacjach dostępnych jest 20 bicykli dla najmłodszych: 10 dla dzieci w wieku 4+ oraz 10 dla dzieci w wieku 6+.

Warto również pamiętać, że część rowerów miejskich wyposażona została w specjalne foteliki, służące do przewozu dzieci (od 2016r. foteliki są montowane na 10 proc. rowerów z nowych dostaw).

Coraz większa wygoda i jakość podróżowania

Niskopodłogowy tabor i podniesione platformy przystanków

Wspólnie z operatorami dbamy o to,aby łatwo było wejść do pojazdu. 100 proc. autobusów przewoźników, wykonujących usługi przewozowe na rzecz ZTM, ma niską podłogę. Jednocześnie niska podłoga znajduje się w ponad 57 proc. tramwajów (kursy pojazdami niskopodłogowymi są oznaczone na rozkładach jazdy, a także na tablicach informacji pasażerskiej na przystankach).

Aby ułatwić pasażerom korzystanie z transportu publicznego, ZTM inwestuje w przystanki typu wiedeńskiego, których konstrukcja polega na wyniesieniu poziomu jezdni na specjalnie zbudowanej rampie. Dzięki temu pasażer zyskuje możliwość znacznie łatwiejszego wejścia czy wyjścia z pojazdu. Jest to szczególnie istotne dla osób starszych, ale także opiekunów z dziećmi w wózkach.

Warto wiedzieć, że podczas prowadzonych modernizacji wykonywane jest podniesienie platform przystanków (co także ułatwia korzystanie z komunikacji).

Warto jeździć z kulturą

ZTM prowadzi kampanię „Warto jeździć z kulturą”. Stale przypominamy o tym, że w pojazdach wyznaczone są miejsca siedzące dla osób starszych, z dzieckiem na ręku, ciężarnych kobiet.

Zgodnie z Regulaminem Przewozów, pasażer, który zajmuje miejsce wyznaczone dla kobiet ciężarnych, osób z dzieckiem na ręku oraz dla osób starszych i niepełnosprawnych ma obowiązek opuścić je, gdy tylko osoba, dla której miejsce jest przeznaczone, zgłosi chęć jego zajęcia.