Umowy na system publicznego roweru miejskiego podpisane. Operatorem będzie NB Poznań Spółka z o.o.

Opublikowano: 19/11/2018
Umowy na system publicznego roweru miejskiego podpisane. Operatorem będzie NB Poznań Spółka z o.o.

Spółka NB Poznań będzie operatorem systemu poznańskiego roweru publicznego w latach 2019-2022. Warto pamiętać, że od przyszłego roku użytkowników czekają zmiany: oprócz dotychczasowego systemu, uruchomiony zostanie system 4. Generacji (bezstacyjny), a do dyspozycji będą także rowery elektryczne.

Z końcem listopada kończy się tegoroczny sezon roweru miejskiego, a Zarząd Transportu Miejskiego już przygotowuje się do kolejnego. Podpisane zostały umowy na zarządzanie i rozbudowę systemu w latach  2019-2022.

11 października br. rozstrzygnięty został przetarg w części dotyczącej rowerów trzeciej generacji, a 8 listopada – w części dotyczącej czwartej generacji. Do obu postępowań przystąpiła tylko jedna spółka – NB Poznań – i to ona będzie odpowiadała za uruchomienie systemu rowerów publicznych w Poznaniu oraz zarządzanie i utrzymanie tego systemu od początku 2019 do końca 2022 roku.

Zarząd Transportu Miejskiego przeznaczył na utrzymanie i rozwój Poznańskiego Roweru Miejskiego przez następne cztery sezony prawie 31 mln zł brutto. Dzięki tej kwocie sfinansowane zostanie utrzymanie systemu 3. Generacji (w skład którego wchodzi 109 stacji i 1200 rowerów, w tym 20 rowerków dziecięcych i 72 z fotelikami do przewozu) oraz uruchomienie systemu 4. Generacji.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, w 2019 roku do dyspozycji użytkowników oddanych zostanie 435 rowerów 4. Generacji, w kolejnych trzech latach przybędzie ich 261 (po 87 w każdym roku). W systemie pojawi się też nowość: 30 rowerów elektrycznych.

Rowerów 4. Generacji nie trzeba będzie zostawiać w stojakach przy terminalach, lecz w wyznaczonych strefach: w ścisłym centrum oraz w tzw. wirtualnych stacjach zlokalizowanych w sąsiedztwie obecnych stacji, a także w miejscach, w których nie ma stacji 3. Generacji.

Firma NB Poznań stworzy strony internetowe oraz aplikacje opisujące zasady funkcjonowania systemów i korzystania z nich, umożliwiające rejestrację, dokonywanie opłat oraz przekazywanie uwag i reklamacji. Utworzy także Biuro Obsługi Klienta umożliwiające elektroniczną oraz telefoniczną obsługę użytkowników.

 

Warto wiedzieć, że:

  • Warunkiem korzystania z roweru publicznego od 2019 roku będzie utrzymanie stanu konta użytkownika na poziomie minimum 20 zł.
  • Nie zmieni się bezpłatny czas korzystania z roweru - 20 minut (a w przypadku posiadania ważnego imiennego biletu okresowego na strefę A – do 30 minut).
  • Standardowy sezon będzie trwać od początku marca do końca listopada. W przyszłym roku będzie mógł zostać przedłużony maksymalnie o jeden miesiąc, natomiast od 2020 roku – w przypadku rowerów 3. Generacji -  nawet o trzy miesiące (sezon rowerów 4. Generacji nadal będzie mógł być wydłużany o miesiąc).
  • W 2019r. będzie funkcjonowało w Poznaniu  97 stref postoju rowerów, w 2022r. – 120. Strefa Centrum to obszar wewnątrz I ramy komunikacyjnej. Będą działały również strefy w obrębie lub bezpośrednim sąsiedztwie stacji roweru 3. Generacji oraz w nowych wyznaczonych lokalizacjach. Za dokonanie zwrotu roweru 4. Generacji poza strefą postoju rowerów naliczona zostanie opłata.