ZTM przystępuje do opracowania koncepcji trasy tramwajowej na Podolany

Opublikowano: 09/06/2021
ZTM przystępuje do opracowania koncepcji trasy tramwajowej na Podolany

Na stronie internetowej ZTM opublikowane zostało zamówienie publiczne dot. wykonania „Koncepcji funkcjonalno-przestrzennej trasy tramwajowej na Podolany”.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej trasy tramwajowej na Podolany w Poznaniu. Ma ona zawierać szczegółową analizę oraz określenie możliwości połączenia miejską komunikacją szynową obszaru Podolan z istniejącym torowiskiem tramwajowym zlokalizowanym wzdłuż ul. Piątkowskiej. Koncepcja powinna uwzględniać m. in. wyznaczenie odpowiedniego korytarza transportowego, przy uwzględnieniu istniejącego otoczenia urbanistycznego, a także tego planowanego w ramach projektu przebudowy ul. Lutyckiej oraz budowy zintegrowanego węzła przesiadkowego „Druskienicka”.

- Celem planowanej inwestycji oprócz doprowadzenia komunikacji tramwajowej do osiedli mieszkaniowych na Podolanach jest również zapewnienie możliwości obsługi komunikacją tramwajową Szpitala Wojewódzkiego, Szpitala Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz powstającego w tym rejonie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka - mówi Jan Gosiewski Dyrektor ZTM w Poznaniu.

Trasa tramwajowa na Podolany

Warto przypomnieć, że obecnie opracowywana jest zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru koncepcja zintegrowanego węzła przesiadkowego „Druskiennicka”. W jego skład wchodzą m.in.: nowy przystanek kolejowy o roboczej nazwie „Poznań Druskienicka” wraz z niezbędną infrastrukturą, a także parkingi typu Bike&Ride oraz Park&Ride.

- Doprowadzenie planowanej trasy tramwajowej do projektowanego przystanku kolejowego zdecydowanie poprawi poziom integracji komunikacji miejskiej z Poznańską Koleją Metropolitalną - dodaje Jan Gosiewski.

Zlecenie opracowania „Koncepcji funkcjonalno-przestrzennej trasy tramwajowej na Podolany” stanowi rozpoczęcie działań mających dać w przyszłości możliwość realizacji tej inwestycji. Dalsze prace projektowe, jak również właściwe prace budowlane uzależnione będą od możliwości finansowych miasta.