W związku z ograniczeniem bezpośredniego kontaktu z Punktami i Biurami Obsługi Klienta, ZTM umożliwia zdalne potwierdzanie uprawnienia do zwolnień i ulg

Opublikowano: 17/03/2020
W związku z ograniczeniem bezpośredniego kontaktu z Punktami i Biurami Obsługi Klienta, ZTM umożliwia zdalne potwierdzanie uprawnienia do zwolnień i ulg

Od 17 marca (do odwołania) pasażerowie mają możliwość przesłania niezbędnych dokumentów potwierdzających przysługujące uprawnienia do przejazdów ulgowych na karcie PEKA za pośrednictwem poczty elektronicznej (oswiadczeniabm@ztm.poznan.pl).

Z uwagi na ogłoszony stan zagrożenia epidemiologicznego i zawieszenie możliwości osobistego załatwiania spraw w Punktach Obsługi Klienta i Biurach Obsługi Klienta, Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu od dnia 17  marca 2020r. do odwołania, wprowadza tymczasowy tryb zapisania/przedłużenia uprawnienia do zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym. Pasażerowie mają możliwość przesłania niezbędnych dokumentów potwierdzających przysługujące uprawnienia do przejazdów ulgowych na karcie PEKA za pośrednictwem poczty elektronicznej (bez konieczności bezpośredniego kontaktu z pracownikami ZTM).

W celu zapisania bądź przedłużenia uprawnienia do zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym organizowanym przez Miasto Poznań, należy przesłać na adres poczty elektronicznej: skan oryginału dokumentów lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem potwierdzających prawo do przejazdów ulgowych.

W przypadku Biletu Metropolitalnego należy przesłać wypełnione i podpisane oświadczenie posiadacza karty PEKA (https://www.ztm.poznan.pl/pl/kontakt-2/dokumenty/dla-pasazerow/) dot. miejsca rozliczania podatku dochodowego wraz z jednym z dokumentów:

- pierwszą stroną kopii zeznania podatkowego,

- kopią poświadczenia odbioru zeznania podatkowego złożonego drogą elektroniczną (UPO),

- zaświadczeniem/decyzją wydanymi przez naczelnika danego urzędu skarbowego (jeżeli wynika z niego fakt rozliczania przez pasażera podatku dochodowego w urzędzie skarbowym z siedzibą na terenie miasta Poznania lub jednostki samorządu terytorialnego objętej porozumieniem międzygminnym za ostatni zakończony rok podatkowy przed złożeniem tego oświadczenia).
W przypadku Biletu Metropolitalnego z Ulgą – wraz z ww. dokumentami potwierdzającymi fakt rozliczania podatku dochodowego w urzędzie skarbowym z siedzibą na terenie miasta Poznania lub jednostki samorządu terytorialnego objętej porozumieniem międzygminnym należy również przesłać oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dokumentu uprawniającego do ulgi.

Po spełnieniu wymagań niezbędnych do zapisania uprawnień, Klienci po uruchomieniu bezpośredniej obsługi klienta, zobowiązani będą do jednorazowej wizyty w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM, w celu potwierdzenia uprawnienia do ulg na karcie PEKA.