Dla pasażerów

Wniosek o wydanie karty PEKA:

- Wniosek o wydanie Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej PEKA (Application for PEKA card)

 

Oświadczenie posiadacza karty PEKA dot. miejsca rozliczania podatku dochodowego

Oświadczenie posiadacza karty PEKA dot. miejsca rozliczania podatku dochodowego.DOC

Oświadczenie posiadacza karty PEKA dot. miejsca rozliczania podatku dochodowego.PDF

(dokument niezbędny do uzyskania uprawnienia do Biletu Metropolitalnego, Biletu Metropolitalnego z Ulgą, biletu specjalnego dla rodziców i dzieci z rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci oraz Biletu Seniora)

 

Zgoda na przystąpienie do Programu Premiowego:

- Formularz zgody na przystąpienie do Programu Premiowego (format DOC)

- Formularz zgody na przystąpienie do Programu Premiowego (format PDF)

 

Dokumenty związane z opłatami dodatkowymi:

- Wniosek o anulowanie opłaty dodatkowej (format PDF)

- Wniosek o umorzenie opłaty dodatkowej (format PDF)

- Wniosek o odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty opłaty dodatkowej (format PDF)

Uwaga! Wysokość wezwania do zapłaty nie jest uzależniona od daty złożenia reklamacji/odwołania.

 

Reklamacje, skargi, wnioski:

- Skarga (format PDF)

- Wniosek (format PDF)

- Reklamacja (format PDF)

- Odwołanie (format PDF)

 

Jak w prosty sposób doładować kartę PEKA na okaziciela bez konieczności logowania:

- Instrukcja (format PDF)

 

Regulaminu korzystania z Poznańskiej Elektronicznej Karty PEKA 

Regulaminu korzystania z Poznańskiej Elektronicznej Karty PEKA (format PDF)

 

Wniosek o Adaptację ELS

Wniosek o Adaptację ELS (format PDF)

 

Upoważnienie do odbioru karty PEKA

Upoważnienie do odbioru karty PEKA (format PDF)

 

Wniosek o likwidację konta

Wniosek o likwidację konta (format PDF)

 

Zaświadczenie ZTM

Zaświadczenie ZTM (format PDF)

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu w pełni respektuje i szanuje  prawo do ochrony danych osobowych klientów publicznego transportu zbiorowego, pracowników, kontrahentów i partnerów. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi w zakładce Ochrona Danych Osobowych.