Korzystanie z biletu okresowego

zdjecie ilustruje trzymana na dloni niespersonalizowana imienna karte PEKA

Korzystając z biletu okresowego nie trzeba przykładać karty PEKA do czytnika

Na imiennej karcie PEKA można zapisać bilet okresowy na sieć  

Na imiennej karcie PEKA można zapisać każdy bilet okresowy na sieć na wybraną przez nas strefę taryfową. Do wyboru mamy strefy: A, B, C, D, A+B, B+C, C+D, A+B+C, B+C+D oraz A+B+C+D. Możemy także korzystać z biletu okresowego na trasę na 6 przystanków na strefę A+B+C+D. Na imiennej karcie PEKA można zapisać każdy z biletów okresowych normalnych, ulgowych, Metropolitalnych, Metropolitalnych z Ulgą oraz specjalnych. System PEKA umożliwia elastyczne dopasowanie terminu obowiązywania biletu do własnych potrzeb. Najkrótszy termin obowiązywania biletu okresowego na sieć to 14 dni, a najdłuższy – 366 dni. W przypadku biletu okresowego na trasę mamy do wyboru od 14 do 90 dni.  Cena za kolejne dni ponad podstawowy wymiar 14 dni jest coraz niższa w każdym kolejnym przedziale czasowym. 

Jak opłacić podróż w strefie, w której nie posiadamy biletu okresowego na sieć?

W celu opłacenia przejazdu poza strefą, na którą posiadamy bilet okresowy, można skorzystać z tPortmonetki na karcie PEKA. Najpierw naciskamy przycisk +ABC na wyświetlaczu czytnika kart PEKA w pojeździe, a następnie przykładamy kartę PEKA do czytnika. Można także skorzystać z jednorazowego biletu czasowego w formie papierowej lub elektronicznej. 

Przykład 1: na imiennej karcie PEKA posiadamy bilet okresowy na strefę A – czyli Poznań, a wybieramy w podróż do miejscowości znajdującej się w strefie B (np. do Jelonka w gminie Suchy Las lub Dąbrowy w gminie Dopiewo) gdzie nie obowiązuje nasz bilet. Wówczas po wejściu do pojazdu należy:
- nacisnąć na wyświetlaczu czytnika PEKA przycisk +ABC,
- przyłożyć kartę PEKA czytnika

System PEKA zacznie naliczać opłatę z tPortmonetki dopiero po wjeździe autobusu do strefy B. Możemy oczywiście przyłożyć kartę PEKA tuż przed przekroczeniem granicy strefy na którą nie obowiązuje nasz bilet okresowy, ale jeśli ten moment przegapimy, ryzykujemy otrzymaniem opłaty dodatkowej.

Przykład 2: jeśli podróżujemy ze strefy B, na którą nie posiadamy ważnego biletu okresowego - do strefy A, na którą taki bilet mamy, zaraz wejściu do pojazdu należy nacisnąć na wyświetlaczu czytnika przycisk +ABC i przyłożyć kartę PEKA czytnika. System PEKA naliczy nam opłatę z tPortmonetki na trasę do granicy strefy B ze strefą A.  

W obu powyżej opisanych przykładach przed wyjściem z pojazdu należy przyłożyć kartę PEKA do czytnika, jak na poniższym zdjęciu:

zdjecie ilustruje przylozenie karty PEKA do czytnika w pojezdzie5

Na imiennej karcie PEKA można zapisać bilet okresowy na trasę na 6 przystanków

Bilet na trasę jest jednym z biletów okresowych dostępnych w taryfie biletowej Zarządu Transportu Miejskiego. Taki bilet można kupić na 6 przystanków w dowolnie wybranym okresie od 14 do 90 dni. Bilet trasowany jest powszechnie nazywany „liniówką", jednak warto zaznaczyć, że ten rodzaj biletu nie jest przypisany do konkretnej linii. Obowiązuje na wybranej przez pasażera trasie - stąd nazwa. Na danej trasie można podróżować wieloma dostępnymi tam liniami.

Bilet na trasę jest bardzo skomplikowany i jego sprzedaż wymaga dostępu do specjalistycznego kreatora umożliwiającego ustalenie oraz zapisanie trasy. Z tego powodu każdy pierwszy bilet na trasę można kupić tylko i wyłącznie w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM Poznań. Klient wybiera trasę i okres ważności biletu.

Ze względu na skomplikowany charakter, bilet na trasę można przedłużyć w Internecie poprzez konto użytkownika PEKA, w jednym z punktów sprzedaży biletów (PSB) lub w biletomacie stacjonarnym, tylko i wyłącznie na taką samą trasę i taki sam okres obowiązywania, jak bilet zakupiony w Punkcie Obsługi Klienta ZTM Poznań. Dowolnie można wybrać termin rozpoczęcia obowiązywania tego biletu.

Przykład: posiadamy bilet na trasę na 6 przystanków, ważny na 30 dni, kupiony w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM. Możemy przedłużyć ważność tego biletu w Internecie poprzez konto użytkownika PEKA lub PSB, ale na dokładnie taką samą trasę jak poprzedni bilet, w trakcie obowiązywania tego biletu i również na 30 dni. Jeśli chcemy zmienić trasę lub okres obowiązywania biletu (np. z 30 na 15 dni) – wówczas kupujemy nowy bilet na trasę i jest to możliwe wyłącznie w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM Poznań.

Jak opłacić podróż w strefie, gdzie nie obowiązuje nasz okresowy bilet na trasę na 6 przystanków?

W celu opłacenia przejazdu poza trasą, na którą posiadamy bilet okresowy na trasę, można skorzystać z tPortmonetki na karcie PEKA. Wystarczy przyłożyć kartę PEKA do czytnika po wejściu oraz przed wyjściem z pojazdu. Można także skorzystać z jednorazowego biletu czasowego w formie papierowej lub elektronicznej.