Parkuj i Jedź

Parkingi Parkuj i Jedź (Park&Ride) w Poznaniu

Powstanie parkingów P&R to realizacja istotnego elementu polityki Miasta Poznania, mającej na celu poprawę komunikacji i zmniejszenia liczby samochodów wjeżdżających do śródmieścia, a tym samym ograniczenia zatłoczenia i smogu. Realizacja idei P&R ma zachęcać  mieszkańców do łączenia różnych środków transportu i zwiększać wykorzystanie transportu zbiorowego. Jest to praktyczna i konkretna oferta dla osób, które dojeżdżają do stolicy Wielkopolski z innych miejscowości lub z obszarów peryferyjnych miasta.

Taryfa Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu zachęca do łączenia przejazdów samochodem i komunikacją miejską – dzięki biletowi okresowemu na karcie PEKA z parkingów P&R można korzystać bezpłatnie. Osoby nie korzystające z biletu okresowego są zobowiązane wykupić bilet w cenie 10 zł, na podstawie którego można podróżować na liniach ZTM w godzinach działania parkingów.

Od lutego 2018 roku w Poznaniu funkcjonuje parking P&R znajdujący się w pobliżu przystanku PST Szymanowskiego. Kierowcy dojeżdżający do stolicy Wielkopolski z północy mogą tam zostawić auto i wygodnie przesiąść się na jedną z linii Poznańskiego Szybkiego Tramwaju. Od 15 marca 2021 roku z takiej możliwości mogą skorzystać osoby zmotoryzowane wjeżdżające do Poznania także z innych kierunków. Otwarte zostały parkingi P&R: św. Michała, Biskupińska i rondo Starołęka. Poznański system P&R oferuje łącznie już 337 miejsc postojowych.

Parkingi PR w Poznaniu3

P&R Szymanowskiego: w pobliżu przystanku PST

PR Szymanowskiego na parkingu wyznaczono miejsca dla niepelnosprawnych

Obiekt dysponuje 130 miejscami postojowymi w tym 6 miejscami dla osób z niepełnosprawnościami oraz 20 zadaszonymi stanowiskami do postoju rowerów. Obiekt znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie trasy PST. Po pozostawieniu auta szybko i wygodnie można dostać się do centrum każdą z linii Poznańskiego Szybkiego Tramwaju. Dojazd z tego przystanku do ważnych węzłów Most Teatralny lub Rondo Kaponiera zajmuje jedynie około 10 minut. Tramwaj jest w stanie skutecznie konkurować z samochodem, dlatego warto zostawić auto i przesiąść się. Parking wyposażony jest w automatyczną kasę biletową, kamery umożliwiające rozpoznawanie numerów pojazdów, terminale - wjazdowy i wyjazdowy oraz elektroniczne tablice informujące m. in. o liczbie wolnych miejsc oraz tablice informacji pasażerskiej. Teren jest oświetlony i monitorowany.

Zobacz poniższy film! Dowiesz się, jak korzystać z parkingu P&R

Uwaga! Kwota za bilet parkingowy jest niższa i wynosi 10 zł, a nie jak pokazuje film – 15 zł

P&R św. Michała: parking znajduje się w rejonie ulic św. Michała, Warszawskiej i Świętojańskiej

PR Sw4. Michala

Obiekt dysponuje 100 miejscami postojowymi, w tym 4 dla osób z niepełnosprawnościami oraz infrastrukturą optymalną nie tylko dla właścicieli samochodów osobowych, ale też pieszych i rowerzystów.

Parking został wyposażony w elementy małej architektury, inwestycja objęła też przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej i oświetlenia, a także istniejących zjazdów z ul. Św. Michała i Świętojańskiej. Od strony ulicy Św. Michała parking jest skomunikowany również z ruchem pieszych i rowerzystów. Prowadząca do ogrodzonego parkingu ścieżka rowerowa jest uzupełnieniem projektowanego traktu dla jednośladów, biegnącego wzdłuż ul. Warszawskiej. W ramach inwestycji przewidziano montaż stojaków rowerowych dla 30 rowerów wraz z wiatami oraz zestawem naprawczym.  Powstała również infrastruktura informacyjna i teletechniczna – m.in. tablice informacyjne oraz biletomat. Ponadto parking jest wyposażony w automatyczny sanitariat.

Możliwość przesiadki na transport publiczny: linie tramwajowe ZTM na ulicy Warszawskiej - przystanek Św. Michała (ok. 80m) lub w nieco większej odległości duży węzeł przesiadkowy Rondo Śródka (ok. 500m).

P&R Biskupińska: parking w rejonie przystanku kolejowego Poznań Strzeszyn

PR Biskupinska2

Obiekt dysponuje 50 miejscami postojowymi, w tym 3 dla osób z niepełnosprawnościami oraz infrastrukturą dla pieszych i rowerzystów.

W ramach inwestycji przewidziano montaż stojaków rowerowych dla 30 rowerów wraz z zadaszeniem oraz zestawem naprawczym. Prace objęły także budowę ciągów pieszo-rowerowych ułatwiających dojście/wjazd na P&R. Parking jest ogrodzony, oświetlony i monitorowany.

Uzupełnieniem jest infrastruktura informacyjna i teletechniczna – m.in. tablice elektroniczne oraz biletomaty. Ponadto parking jest wyposażony w automatyczne sanitariaty z dostępem dla osób z niepełnosprawnościami.

Możliwość przesiadki na transport publiczny: pociągi Poznańskiej Kolei Aglomeracyjnej spółek Koleje Wielkopolskie i POLREGIO – stacja Poznań Strzeszyn (ok. 60 m), linie autobusowe ZTM z przystanku Podolany (ok. 200 m).

Bilet parkingowy z parkingu przy Biskupińskiej, oprócz umożliwienia przejazdów środkami komunikacji miejskiej, jest także honorowany we wszystkich pociągach, które zatrzymują się na stacji Poznań Strzeszyn.

Uwaga! Honorowanie biletu parkingowego P&R Biskupińska w pociągach dotyczy tylko obszaru Miasta Poznania (stacje zawierające w swojej nazwie Poznań oraz Kiekrz). W pociągach na terenie Poznania honorowane są także bilety okresowe ZTM, na podstawie których można bezpłatnie korzystać z parkingów Park & Ride.

P&R rondo Starołęka: parking w rejonie ulic Hetmańskiej, Starołęckiej i Wagrowskiej

PR Rondo Staroleka2

Obiekt dysponuje 57 miejscami postojowymi, w tym 3 dla osób z niepełnosprawnościami oraz infrastrukturą optymalną nie tylko dla właścicieli samochodów osobowych, ale też pieszych i rowerzystów.

W ramach inwestycji przewidziano montaż stojaków rowerowych dla 30 rowerów wraz z zadaszeniem oraz zestawem naprawczym. Prace objęły także budowę ciągów pieszo-rowerowych ułatwiających dojście/wjazd na P&R. Parking jest ogrodzony, oświetlony i monitorowany.

Uzupełnieniem jest infrastruktura informacyjna i teletechniczna – m.in. tablice elektroniczne oraz biletomaty. Ponadto parking jest wyposażony w automatyczne sanitariaty z dostępem dla osób z niepełnosprawnościami.

Możliwość przesiadki na transport publiczny: linie tramwajowe ZTM w rejonie ronda Starołęka (ok. 100-200m).

System parkingowy zintegrowany jest z Poznańska Elektroniczną Kartą Aglomeracyjną (PEKA).

Parkingi „Parkuj i Jedź” w aglomeracji poznańskiej

Parkingi Park&Ride na terenie Poznania są tylko częścią większego programu realizowanego na terenie aglomeracji poznańskiej. W ostatnich latach w gminach tworzących Metropolię Poznań powstało 39 parkingów o łącznej liczbie miejsc parkingowych wynoszącej prawie 2500, a kolejne są w trakcie realizacji. Parkingi stanowiące element zintegrowanych węzłów przesiadkowych, głównie przy stacjach kolejowych, powstają w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Budowa parkingów Park&Ride w aglomeracji poznańskiej ma na celu usprawnienie dojazdów do Poznania z wykorzystaniem różnych rodzajów transportu. Jak najwięcej podróży do Poznania ma się odbywać z wykorzystaniem transportu zbiorowego, w szczególności pociągiem, który jest najsprawniejszym, najszybszym i najbardziej ekologicznym środkiem transportu, omijającym korki na trasach wlotowych do Poznania.

Klikając w ten link można pobrać mapkę z lokalizacjami parkingów P&R w gminach tworzących Metropolię Poznań

Wszystkie obiekty powstały z pomocą dofinansowania unijnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 

 

Dofinansowanie unijne - WRPO