Jak korzystać?

Chcesz skorzystać z parkingu? Zapraszamy!

Podjedź swoim autem do terminala wjazdowego parkingu.

Jeżeli posiadasz bilet okresowy ze strefą A na karcie PEKA wystarczy ją przyłożyć do terminala (lista biletów upoważnionych do darmowego korzystania z parkingu znajduje się w Regulaminie parkingów).

Ważne! Pamiętaj, że przyłożenie karty PEKA do czytnika kart na parkingu P&R powinno zostać potwierdzone przez terminal wjazdowy sygnałem dźwiękowym, co będzie oznaczało prawidłowe odczytanie karty PEKA i powinno umożliwić wjazd na parking.

Jeżeli nie posiadasz karty PEKA - pobierz dowód wjazdu naciskając przycisk na panelu terminala wjazdowego.

Podniesione szlabany po przyłożeniu karty PEKA lub pobraniu dowodu wjazdu oznaczają, że możesz śmiało wjechać na parking i zaparkować. W razie trudności z wjazdem zawsze możesz skontaktować się z operatorem parkingu poprzez system intercom. Chętnie Ci pomożemy!

Po zaparkowaniu pojazdu, jako posiadacz biletu sieciowego lub trasowanego na swojej karcie PEKA możesz korzystać z parkingu za darmo i od razu opuścić parking.

W przypadku, gdy pobrałeś dowód wjazdu to podejdź do terminala kasowego i uiść opłatę 10 złotych. Wydrukowane przez terminal kasowy potwierdzenie opłaty parkingowej upoważnia Cię do darmowego korzystania z komunikacji miejskiej w strefie A+B+C +D w godzinach funkcjonowania parkingu!

Jeśli nie zamierzasz parkować, możesz w ciągu do 10 minut od pobrania dowodu wjazdu opuścić parking bezpłatnie. Wystarczy przyłożyć dowód wjazdu do czytnika w terminalu wyjazdowym.

 

Zamierzasz opuścić parking? Nic prostszego!

Podjedź swoim samochodem do terminala wyjazdowego parkingu. Jeżeli wjeżdżałeś na parking za pomocą karty PEKA to wystarczy ją tylko przyłożyć do terminala.

Ważne! Pamiętaj o przyłożeniu swojej karty PEKA do terminala wyjazdowego identycznie jak w przypadku wjazdu na parking. Po jej odczytaniu, system parkingowy powinien umożliwić wyjazd z parkingu.

Jeżeli parkowałeś na dowód wjazdu, to po dokonaniu uprzednio zapłaty w terminalu kasowym, musisz jedynie przyłożyć ten dowód do czytnika w terminalu wyjazdowym.

Podniesione szlabany po przyłożeniu karty PEKA lub przyłożeniu dowodu wjazdu oznaczają, że możesz opuścić parking. W razie trudności z wyjazdem zawsze możesz skontaktować się z operatorem parkingu poprzez system intercom. Dziękujemy za skorzystanie z parkingu i zapraszamy ponownie!

 

O czym jeszcze warto wiedzieć?

Parkingi P&R są otwarte 7 dni w tygodniu w godzinach od 4.30 do 2.30. Od godziny 2.30 do 4.30 trwa przerwa techniczna.

Ważne! Doba parkingowa kończy się każdego dnia o godzinie 2.30. Jej przekroczenie wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości 100 złotych! Dlatego, aby uniknąć dodatkowej opłaty pamiętaj o zabraniu swojego samochodu z parkingu przed zakończeniem doby parkingowej!

 

Przeczytaj: Regulamin parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w Poznaniu

Podstawa prawna: Uchwała Nr L/899/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 6 lipca 2021r. w sprawie Regulaminu parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w Poznaniu

 Poniżej przedstawiamy zdjęcia parkingu i jego wyposażenia: