Dla pasażerów


Wniosek o rejestrację konta w Systemie PEKA, wydanie karty PEKA, wydanie duplikatu karty PEKA, adaptację ELS/ELD w systemie PEKA i aktualizację danych osobowych w systemie PEKA


Oświadczenie posiadacza karty PEKA dot. miejsca rozliczania podatku dochodowego - dokument niezbędny do uzyskania uprawnienia do Biletu Metropolitalnego, Biletu Metropolitalnego z Ulgą, biletu specjalnego dla rodziców i dzieci z rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci oraz Biletu Seniora:

Formularz oświadczenia posiadacza karty PEKA dot. miejsca rozliczania podatku dochodowego.DOC

Formularz oświadczenia posiadacza karty PEKA dot. miejsca rozliczania podatku dochodowego.PDF


Wniosek o umożliwienie skorzystania z uprawnienia dla rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci - niezbędny do zakupu biletu specjalnego dla rodzin 4+ w promocyjnej cenie


Formularz zgody na przystąpienie do Programu Premiowego

Formularz zgody na przystąpienie do Programu Premiowego (format DOC)

Formularz zgody na przystąpienie do Programu Premiowego (format PDF)

 

Dokumenty związane z opłatami dodatkowymi
 

Wniosek o umorzenie socjalne opłaty dodatkowej (format PDF)

Wniosek o umorzenie socjalne opłaty dodatkowej (format Word)

Wniosek o odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty opłaty dodatkowej (format PDF)

Wniosek o odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty opłaty dodatkowej (format Word)

Uwaga! Wysokość wezwania do zapłaty nie jest uzależniona od daty złożenia reklamacji/odwołania.


Formularze do złożenia reklamacji, skargi, wniosku lub odwołania

Formularz do złożenia skargi (format PDF)

Formularz do złożenia wniosku (format PDF)

Formularz do złożenia reklamacji (format PDF)

 

Upoważnienie do odbioru, zastrzeżenia karty PEKA

Formularz upoważnienia do odbioru, zastrzeżenia karty PEKA (format PDF)


Wniosek o zamknięcie konta, zastrzeżenie karty PEKA

Formularz wniosku o zamknięcie konta, zastrzeżenie karty PEKA (format PDF)


Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu w pełni respektuje i szanuje  prawo do ochrony danych osobowych klientów publicznego transportu zbiorowego, pracowników, kontrahentów i partnerów. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi w zakładce Ochrona Danych Osobowych.