Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II

 

Skrzyżowanie ulic Estkowskiego i GarbaryPrzedmiotem inwestycji jest kompleksowa budowa trasy tramwajowej od pętli „Wilczak” do skrzyżowania ulic Małe Garbary- Estkowskiego. Przebieg trasy zaplanowano w ciągu ul. Szelągowskiej oraz ul. Garbary.

W powiązaniu do budowy trasy tramwajowej, planowana jest również:

  • modernizacja/ remont ul. Szelągowskiej,
  • przebudowa skrzyżowania ul. Szelągowskiej z ul. Armii Poznań oraz ulic przyległych w zakresie niezbędnym
  • przebudowa wiaduktu kolejowego stacji Poznań Garbary .
  • Integralną częścią powyższego zadania inwestycyjnego będzie również, przebudowa kolidującej infrastruktury podziemnej jak również odpowiednio do istniejącej dzisiaj sytuacji w terenie, modernizacja obecnej lub budowa nowej infrastruktury rowerowej.

Cel inwestycji:

  • Poprawienie komfortu życia mieszkańców Naramowic, poprzez usprawnienie komunikacji zbiorowej oraz rozbudowę i modernizację podstawowego szkieletu infrastruktury drogowej.
  • Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz poziomu hałasu, poprzez przeniesienia obciążenia transportowego na komunikację zbiorową oraz „upłynnienie” ruchu samochodowego.
  • Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu ulicznego, wskutek modernizacji / budowy infrastruktury  drogowo – rowerowej oraz utworzenie szybkiej komunikacji zbiorowej, w postaci wydzielonej trasy tramwajowej.

 

Tramwaj na Naramowice etap II – raport z konsultacji społecznych

Wartość zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej: 2 066 110 zł

Na stronie internetowej www.tramwajnanaramowice.pl umieszczane są najważniejsze informacje dotyczące przedsięwzięcia.