Poza ustawą PZP – ogłoszenie od dnia 5.09.2022 r.

Postępowania ogłaszane od dnia 5.09.2022 r. będą publikowane na platformie zakupowej Zamawiającego pod linkiem: Profil Nabywcy - Zarząd Transportu Miejskiego W Poznaniu (platformazakupowa.pl)