Budowa trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu

 Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Działania 6.1. „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Umowa o dofinansowanie Nr: POIS.06.01.00-00-0039/16-00 z dnia 28.12.2017 r.

Wartość projektu: 291 620 633,52 PLN (wg umowy o dofinansowanie UE)

Wartość dotacji: 171 507 351,88 PLN (wg umowy o dofinansowanie UE)

 

FE POIS poziom pl 1 rgb 18.12

 

1. Naramowice 3

Przedmiot Projektu:

Przedmiotem projektu jest kompleksowa budowa trasy tramwajowej od pętli „Wilczak”, zlokalizowanej u zbiegu ulic Słowiańska-Szelągowska-Naramowicka do przystanku końcowego „Błażeja”, usytuowanego na obszarze Naramowic, pomiędzy ul. Bolka i Błażeja.

Przebieg trasy zaplanowano w następujący sposób:

  • Pętla Wilczak – ul. Lechicka – wzdłuż ul. Naramowickiej, po jej zachodniej stronie
  • ul. Naramowicka-Lechicka – skrzyżowanie bezkolizyjne, wiadukt tramwajowy
  • ul. Lechicka-Błażeja - wzdłuż tzw. ul. Nowa Naramowicka, po jej zachodniej stronie

Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych to 3,266 km

W powiązaniu do budowy trasy tramwajowej, planowana jest również modernizacja / remont ul. Naramowickiej w zakresie Serbska – Lechicka, przebudowa skrzyżowania ul. Naramowicka - Lechicka oraz budowa ul. Nowa Naramowicka, która zostanie włączona do istniejącej Naramowickiej łącznikiem stanowiącym fragment ul. Nowa Stoińskiego. Integralną częścią powyższego zadania inwestycyjnego będzie również przebudowa kolidującej infrastruktury podziemnej, jak również - odpowiednio do istniejącej dzisiaj sytuacji w terenie - modernizacja obecnej lub budowa nowej infrastruktury rowerowej, w tym budowa parkingów Bike&Ride m.in. przy pętli Wilczak i na Naramowicach, na co najmniej 20 stanowisk postojowych.

Cel inwestycji:

  • Poprawa komfortu życia mieszkańców Naramowic poprzez usprawnienie komunikacji zbiorowej oraz rozbudowę i modernizację podstawowego szkieletu infrastruktury drogowej.
  • Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz poziomu hałasu poprzez przeniesienia obciążenia transportowego na komunikację zbiorową oraz „upłynnienie” ruchu samochodowego.
  • Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu ulicznego wskutek modernizacji/ budowy infrastruktury  drogowo – rowerowej oraz utworzenie szybkiej komunikacji zbiorowej, w postaci wydzielonej trasy tramwajowej.

Budowa trasy tramwajowej na Naramowice będzie realizowana w trzech etapach. Jako pierwszy realizowany będzie odcinek od Wilczaka do Naramowic, wraz z towarzyszącym mu układem drogowym.

 

Jak sygnalizować potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia w POIiŚ 2014-2020?

Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła i udostępniła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Mechanizm umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości poprzez adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub specjalny formularz znajdujący się na stronie internetowej: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci. Powyższe rozwiązanie przyczyni się do realizacji Programu i ułatwi zgłaszanie nadużyć, mogących mieć negatywny wpływ na jego przebieg.

Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej.

Na stronie internetowej www.tramwajnanaramowice.pl umieszczane są najważniejsze informacje dotyczące przedsięwzięcia.

Termin zakończenia realizacji: 2022 r.

 

Wizualizacje