Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu etap I i etap II

Projekt obejmował przebudowę ronda Jana Nowaka Jeziorańskiego, modernizację torowiska przy Stadionie Miejskim oraz przebudowę układu torowo-drogowego w ciągu ulicy Grunwaldzkiej, od ul. Smoluchowskiego do ulicy Malwowej. Wiosną 2012 roku zakończono prace przy modernizacji ronda Jana Nowaka Jeziorańskiego i torowiska przy Stadionie Miejskim, natomiast 1 września 2013 roku oddano do użytku przebudowaną trasę tramwajową w ulicy Grunwaldzkiej do Dworca Junikowo.

Zmodernizowane torowisko na ul. GrunwaldzkiejW obrębie ronda Jana Nowaka Jeziorańskiego powstał nowoczesny węzeł komunikacyjny, z nowymi chodnikami, drogami rowerowymi oraz nowoczesną infrastrukturą przystankową. Powstało także, w ciągu ulicy Przybyszewskiego i Reymonta, torowisko tramwajowo-autobusowe (TTA) ze wspólnymi przystankami tramwajowo-autobusowymi (TA), dzięki czemu autobusy miejskie omijają korki jadąc swobodnie po torowisku. Jezdnia ta umożliwia także szybki przejazd służbom ratowniczym (np. pogotowia ratunkowego) w sytuacjach alarmowych (tzw. „pas życia”). Utworzony został specjalny wjazd dla karetek pogotowia z TTA wprost do szpitala klinicznego przy ul. Przybyszewskiego. Dzięki wspólnym przystankom ułatwiono pasażerom transportu publicznego przesiadki pomiędzy tramwajami i autobusami.

Na Junikowie natomiast powstała nowoczesna, zintegrowana pętla tramwajowo-autobusowa, do której prowadzi zmodernizowane torowisko, wraz z nowoczesną infrastrukturą przystankową i towarzyszącą (chodniki, drogi rowerowe, zieleń itp.). Przy budynku dworcowym zlokalizowano zadaszony parking rowerowy typu Bike & Ride.

W 2017r. wykonane zostaną roboty uzupełniające (dodatkowe) do zadania głównego, jak np. wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w ciągu ul. Grunwaldzkiej, zaprojektowanie, nadzór i wykonanie dodatkowego chodnika na pętli Junikowo.

 

Koszt całej inwestycji wyniósł około 225 mln zł, z czego 100 mln zł stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Grunwaldzka POIiSProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

 

Zdjęcia etapów modernizacji trasy tramwajowej: