Program "Brama Zachodnia" - przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - od ul. Botanicznej do ul. Żeromskiego wraz z węzłem

W 2015r. rozpoczęły się prace związane z modernizacją torowiska na ulicy Dąbrowskiego - na odcinku między ulicami Botaniczną a Żeromskiego (wraz z węzłem Żeromskiego - Dąbrowskiego - Przybyszewskiego). Po raz ostatni ten fragment torowiska na ul. Dąbrowskiego był remontowany na początku lat 80. Przez ponad 30 lat wykonywano tam jedynie prace awaryjne i pojedyncze wymiany szyn i rozjazdów. 

Przystanek przy węźle Dąbrowskiego-Żeromskiego - po modernizacjiInwestycja miała na celu nie tylko modernizację torowisk, jezdni, chodników i ścieżek rowerowych. Jej celem było podniesienie standardu obsługi pasażerów komunikacji publicznej, m.in. poprzez zintegrowanie przesiadek autobus-tramwaj oraz przyspieszenie i usprawnienie  przejazdu pojazdów lokalnego transportu zbiorowego. Torowisko zostanie – zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców – wyciszone, co podniosło komfort życia w tym rejonie Jeżyc.

W zakres robót weszły m.in.:

  • przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego od ul. Botanicznej do węzła Żeromskiego - Dąbrowskiego - Przybyszewskiego, wraz z tym węzłem;
  • przebudowa przystanków tramwajowych;
  • wykonanie odwodnienia torowiska;
  • wykonanie nowej elektrycznej sieci trakcyjnej;
  • dostawa i montaż napędów, sterowania i ogrzewania zwrotnic;
  • wykonanie zasilania w energię elektryczną wiat przystankowych;
  • zagospodarowanie terenów zielonych;
  • przebudowa infrastruktury podziemnej w ramach usunięcia kolizji;
  • przebudowa jezdni ul. Dąbrowskiego wraz z węzłem Żeromskiego - Dąbrowskiego - Przybyszewskiego wraz z budową ścieżek rowerowych i chodników;
  • rozbudowa monitoringu miejskiego (do realizacji w 2017r.)

 

Więcej informacji o inwestycji na stronie internetowej Poznańskich Inwestycji Miejskich.

Wartość zadania: 27 840 000 zł

 

Zdjęcia przed, w trakcie i po przebudowie trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego (od ul. Botanicznej do węzła Żeromskiego - Dąbrowskiego- Przybyszewskiego):