Korzystanie z tPortmonetki

zdjecie ilustruje przylozenie karty PEKA do czytnika w pojezdzie

Korzystając z tPortmonetki na karcie PEKA - zawsze należy przyłożyć kartę do czytnika po wejściu i przed wyjściem z pojazdu

Opłacając przejazdy z tPortmonetki na karcie PEKA - czyli korzystając z taryfy przystankowej - po każdym wejściu do pojazdu i przed wyjściem z pojazdu należy przyłożyć kartę do czytnika PEKA. Tylko wówczas system PEKA poprawnie naliczy nam opłatę za liczbę przejechanych przystanków.

Możliwość opłacania przejazdów na liniach ZTM w Poznaniu przy pomocy tPortmonetki na karcie PEKA jest jedną z największych zalet systemu PEKA. Dzięki tPortmonetce możemy zaoszczędzić pieniądze, zapłacić za podróż towarzyszącej nam osoby lub skorzystać z korzystnej kontynuacji naliczania opłat podczas podróży. Minimalna kwota doładowania tPortmonetki to 1 zł, a maksymalne możliwe saldo to 300 zł. Poniżej opisujemy, w jaki sposób korzysta się z tPortmonetki.

tPortmonetka jest nieodłączną częścią każdej imiennej karty PEKA oraz karty PEKA na okaziciela

Opłata z tPortmonetki na karcie PEKA, czyli tzw. bilet przystankowy - pozwala płacić za liczbę przejechanych przystanków niezależnie od czasu podróży. Obowiązuje przy tej opłacie taryfa degresywna, czyli cena za kolejne przystanki maleje wraz z długością podróży. Przejazd pierwszego przystanku kosztuje 72 grosze (taryfa normalna). Natomiast korzystając z czasowych biletów jednorazowych, np. biletu do 15 minut za 4 zł, po kwadransie podróży pasażer chcący kontynuować przejazd, musi skasować kolejny bilet. 

Płacąc z tPortmonetki nie ma znaczenia, w której strefie taryfowej ZTM Poznań korzystamy z transportu. Opłaty wszędzie są takie same, obojętnie czy podróżujemy wyłącznie po Poznaniu (strefa A) czy przemieszczamy się z Kórnika (strefa C) do Kleszczewa (strefa B) lub z Dopiewa (strefa C) przez Komorniki (strefa B) do Poznania (strefa A). Strefy taryfowe obowiązują wyłącznie w przypadku korzystania z biletów okresowych oraz biletów jednorazowych krótkookresowych.

Warto pamiętać, że każda podróż do 18 przystanków opłacana z tPortmonetki w jednym pojeździe lub przy skorzystaniu z maksymalnie trzech przesiadek (wykonanych w ciągu maks. 20 minut) jest tańsza (koszt 3,96 zł) od najtańszego czasowego biletu jednorazowego do 15 minut. Szybkie obliczenie kwoty za przejechanie konkretnej liczby przystanków umożliwia Kalkulator biletów PEKA. 

Uwaga! Pasażerów posiadających uprawnienie do przejazdów ulgowych na liniach ZTM i chcących korzystać z 50-proc. ulgi w naliczaniu opłat na tPortmonetce prosimy o zapisanie tego uprawnienia na karcie PEKA w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM. Wystarczy przedstawić ważne dokumenty uprawniające do ulgi i informacja taka zostanie zapisana na karcie PEKA oraz na naszym indywidualnym koncie w systemie PEKA. Przykładając kartę po wejściu i przed wyjściem z pojazdu pobierana będzie opłata według taryfy ulgowej. W przypadku braku zapisania informacji o uldze na karcie, system PEKA będzie pobierał z tPortmonetki opłatę normalną. 

Ważne! Przy równoczesnym posiadaniu biletu okresowego (kupionego w Internecie poprzez portal PEKA) i tPortmonetki, w celu prawidłowego naliczania opłat za przejazdy realizowane za pomocą tPortmonetki, należy dokonać transferu biletu okresowego na kartę.

Dodatkowe bonusy dla korzystających z tPortmonetki

Możliwość opłacania przejazdu za osobę towarzyszącą - tPortmonetka umożliwia opłacanie przejazdu przez posiadacza karty PEKA lub/i jego współpasażerów. Wszystkie osoby, za które opłacono przejazd za pomocą jednej karty PEKA, mogą jednocześnie podróżować tylko na tej samej trasie.

Korzystna kontynuacja naliczania opłaty - jeśli pasażer używa tPortmonetki i przesiada się, opłata za przejechane przystanki może być naliczana tak, jakby była to jedna podróż. Warunkiem jest, żeby pomiędzy zbliżeniem karty do czytnika przy wyjściu z jednego pojazdu a zbliżeniem do czytnika przy wejściu do kolejnego, minęło nie więcej niż 20 minut. Maksymalna liczba przesiadek dla powyższej podróży wynosi 3. Ważne! Powyższy bonus dotyczy wyłącznie posiadacza karty PEKA (imiennej lub na okaziciela), a nie osoby towarzyszącej, z którą podróżujemy tramwajem lub autobusem na liniach ZTM.

Bonus za wiele przejazdów - jeśli w ciągu jednego dnia pasażer korzystający z tPortmonetki na karcie PEKA wyda na przejazdy 15 zł (czyli równowartość ceny normalnego biletu jednorazowego czasowego 24-godzinnego na strefę A) - dalsze opłaty z tPortmonetki przestają być naliczane, a pasażer do końca tego dnia podróżuje bezpłatnie. 

Możliwość podróżowania „akonto” - w przypadku posiadania na tPortmonetce środków na przejazd co najmniej jednego przystanku, ale niewystarczających do przejechania do końca trasy, po przyłożeniu karty czytnik w pojeździe poinformuje pasażera o przewidywanym ujemnym saldzie konta tPortmonetki na koniec przejazdu. Pasażer bez problemu może przejechać całą trasę, ale na karcie PEKA zostanie naliczona opłata, a stan konta tPortmonetki będzie miał wartość ujemną. Brakująca kwota zostanie rozliczona podczas kolejnego doładowania konta tPortmonetki.
Przykład: np. posiadamy środki w wysokości 1 zł, a nasza 14-przystankowa podróż tramwajem linii nr 14 z Os. Sobieskiego na Górczyn kosztuje 3,64 zł. Możemy ruszać w trasę, ale po jej zakończeniu na koncie tPortmonetki będziemy mieli debet w wysokości -2,64 zł. Jeśli doładujemy tPortmonetkę kwotą 10 zł, to na przejazdy – po spłaceniu debetu - będziemy mieli do wykorzystania 7,36 zł.

Instrukcja korzystania z tPortmonetki na imiennej karcie PEKA

Zasada podstawowa: przyłóż imienną kartę PEKA do czytnika po wejściu i przed wyjściem z pojazdu, jak na poniższym zdjęciu:

zdjecie ilustruje przylozenie karty PEKA do czytnika w pojezdzie2

Korzystając z tPortmonetki należy za każdym razem przyłożyć kartę PEKA do czytnika przy wejściu i wyjściu z pojazdu. Tylko wówczas system PEKA poprawnie naliczy opłatę za liczbę przejechanych przystanków. Wynika to ze sposobu rozliczania przejazdu opłacanego z tPortmonetki.
W momencie zbliżenia karty PEKA do czytnika przy wejściu do pojazdu pobierana jest opłata do końca trasy linii komunikacyjnej. Dlaczego? Ponieważ tylko pasażer wie dokąd chce pojechać – system PEKA takiej wiedzy nie posiada i pobiera opłatę do końcowego przystanku. Jeśli wysiądziemy wcześniej niż na ostatnim przystanku - przy przyłożeniu karty PEKA do czytnika przy wyjściu z pojazdu informujemy system PEKA o zakończeniu podróży w tym pojeździe. System rozlicza wówczas opłatę za przejazd stosownie do liczby przejechanych przystanków i następuje zwrot na konto tPortmonetki w odpowiedniej wysokości. Dlatego tak ważne jest każdorazowe przyłożenie kary PEKA do czytnika po wejściu do tramwaju/autobusu oraz przed jego opuszczeniem.

UWAGA! Jeśli opłacamy przejazd z tPortmonetki, to chcąc ułatwić sobie wysiadanie można przyłożyć kartę PEKA wcześniej niż przed opuszczeniem pojazdu. Jeżeli usłyszymy głosową zapowiedź kolejnego przystanku (tego, na którym zamierzamy wysiąść) możemy bez obaw przyłożyć kartę do czytnika. Wówczas zostanie pobrana dokładnie taka sama opłata jak w przypadku przyłożenia karty przed wyjściem z pojazdu.

Instrukcja korzystania z tPortmonetki na karcie PEKA na okaziciela

Zasada podstawowa: na karcie PEKA na okaziciela nie ma możliwości zapisania ulg przysługujących w transporcie lokalnym, dlatego zawsze przed przyłożeniem karty do czytnika należy wybrać przycisk +N (opłata normalna) lub +U (opłata ulgowa – 50 proc.), a następnie przyłożyć kartę PEKA na okaziciela do czytnika po wejściu do pojazdu. Przed wyjściem - w celu poprawnego naliczenia opłaty za przejechane przystanki - wystarczy przyłożyć kartę do czytnika, jak na poniższym zdjęciu:

zdjecie ilustruje przylozenie karty PEKA do czytnika w pojezdzie3

W przypadku wyboru opłaty ulgowej (+U) musimy pamiętać, żeby podczas kontroli biletowej okazać stosowny dokument uprawniający nas do przejazdu ulgowego. 

UWAGA! Jeśli opłacamy przejazd z tPortmonetki, to chcąc ułatwić sobie wysiadanie, można przyłożyć kartę PEKA wcześniej niż przed opuszczeniem pojazdu. Jeżeli usłyszymy głosową zapowiedź kolejnego przystanku (tego na którym zamierzamy wysiąść) możemy bez obaw przyłożyć kartę do czytnika. Wówczas zostanie pobrana dokładnie taka sama opłata jak w przypadku przyłożenia karty przed wyjściem z pojazdu.

Instrukcja opłacania przejazdu z tPortmonetki na imiennej karcie PEKA poza strefą obowiązywania posiadanego biletu okresowego, czyli ważny przycisk +ABC

Jeśli na imiennej karcie PEKA posiadamy bilet okresowy na sieć na daną strefę biletową, a wybieramy w podróż do miejscowości znajdującej się w innej strefie biletowej, wówczas na obszarze gdzie nasz bilet nie jest ważny możemy zapłacić za przejazd z tPortmonetki. Na terenie Poznania obowiązuje strefa taryfowa A, poza miastem znajdują się strefy B, C i D. Bilety okresowe na sieć można kupować na strefy: A, B, C, D oraz łącząc strefy w następujących konfiguracjach: A+B, B+C, C+D, B+C+D, A+B+C+D.

Na przykład jeśli na imiennej karcie PEKA posiadamy bilet okresowy na strefę A – czyli Poznań, a wybieramy w podróż do miejscowości znajdującej się w strefie B (np. do Jelonka w gminie Suchy Las lub Dąbrowy w gminie Dopiewo) gdzie nie obowiązuje nasz bilet, wówczas po wejściu do pojazdu należy:
- nacisnąć na wyświetlaczu czytnika PEKA przycisk +ABC,
- przyłożyć kartę PEKA czytnika

System PEKA zacznie naliczać opłatę z tPortmonetki dopiero po wjeździe autobusu do strefy B. Możemy oczywiście przyłożyć kartę PEKA tuż przed przekroczeniem granicy strefy, na którą nie obowiązuje nasz bilet okresowy, ale jeśli ten moment przegapimy, ryzykujemy otrzymaniem opłaty dodatkowej.

Jeśli podróżujemy ze strefy B, na którą nie posiadamy ważnego biletu okresowego - do strefy A, na którą taki bilet mamy, zaraz wejściu do pojazdu należy nacisnąć na wyświetlaczu czytnika przycisk +ABC i przyłożyć kartę PEKA czytnika. System PEKA naliczy nam opłatę z tPortmonetki na trasę do granicy strefy B ze strefą A.  

W obu powyżej opisanych przykładach przed wyjściem z pojazdu należy przyłożyć kartę PEKA do czytnika, jak na poniższym zdjęciu:

zdjecie ilustruje przylozenie karty PEKA do czytnika w pojezdzie4

Instrukcja opłacania przejazdu za inne osoby z tPortmonetki na imiennej karcie PEKA

tPortmonetka umożliwia opłacanie przejazdu przez posiadacza karty PEKA lub/i jego współpasażerów. Wszystkie osoby, za które opłacono przejazd za pomocą jednej karty PEKA, mogą jednocześnie podróżować tylko na tej samej trasie.

Przed przyłożeniem karty do czytnika należy wybrać przycisk +N (opłata normalna ) lub +U (opłata ulgowa – 50 proc.), tyle razy, dla ilu podróżujących z nami osób zamierzamy opłacić przejazd.

Przykład 1 - posiadamy bilet okresowy z tPortmonetki płacimy wyłącznie za inne osoby: posiadamy bilet okresowy na imiennej karcie PEKA i jedziemy z dwojgiem znajomych płacących wg normalnej taryfy, którym opłacamy podróż z tPortmonetki. Przed przyłożeniem imiennej karty PEKA dwukrotnie naciskamy przycisk +N na wyświetlaczu czytnika, a następnie przykładamy kartę do czytnika. Przed opuszczeniem pojazdu przykładamy kartę PEKA do czytnika. 

Przykład 2 - z tPortmonetki płacimy za siebie oraz za inne osoby: nie posiadamy biletu okresowego na imiennej karcie PEKA (za siebie płacimy z tPortmonetki) i jedziemy z dwojgiem znajomych płacących wg normalnej taryfy, którym opłacamy podróż z tPortmonetki. Przed przyłożeniem imiennej karty PEKA dwukrotnie naciskamy przycisk +N na wyświetlaczu czytnika, a następnie przykładamy kartę. Dla siebie nie musimy nic naciskać, system automatycznie pobierze za nas opłatę. Przed opuszczeniem pojazdu przykładamy kartę do czytnika w celu poprawnego naliczenia opłaty za przejechane przystanki za nas i współtowarzyszy podróży. 

Uwaga! W przypadku wyboru opłaty ulgowej (przycisk +U) dla współtowarzyszy podróży, trzeba pamiętać, żeby podczas kontroli biletowej okazali oni stosowny dokument uprawniający do przejazdu ulgowego.

Instrukcja opłacania przejazdu za inne osoby z tPortmonetki na karcie PEKA na okaziciela

tPortmonetka umożliwia opłacanie przejazdu przez posiadacza karty PEKA i jego współpasażerów. Wszystkie osoby, za które opłacono przejazd za pomocą jednej karty PEKA, mogą jednocześnie podróżować tylko na tej samej trasie.

Przed przyłożeniem karty do czytnika należy wybrać przycisk +N (opłata normalna ) lub +U (opłata ulgowa – 50 proc.), za siebie oraz dodatkowo tyle razy, ilu podróżującym z nami osób zamierzamy opłacić przejazd. Np. sami płacimy wg taryfy normalnej i jedziemy z dwojgiem znajomych płacących wg ulgowej taryfy – na wyświetlaczu czytnika PEKA raz naciskamy przycisk +N (za siebie) i dwukrotnie +U (za osoby towarzyszące), a następnie przykładamy kartę. W przypadku wyboru opłaty ulgowej (+U) musimy pamiętać, żeby podczas kontroli biletowej podróżujące za nami osoby okazały stosowny dokument uprawniający do przejazdu ulgowego. Przed opuszczeniem pojazdu przykładamy kartę do czytnika w celu poprawnego naliczenia opłaty za przejechane przystanki za nas i współtowarzyszy podróży. 

Jak sprawdzić stan środków na tPortmonetce na karcie PEKA

Jeśli chcemy sprawdzić w pojeździe ile środków posiadamy na tPortmonetce, wystarczy na czytniku nacisnąć przycisk „stan konta” i przyłożyć kartę do szarej kieszonki. Po chwili wyświetli się stan środków na tPortmonetce.
Aktualny stan tPortmonetki można sprawdzić również w każdym biletomacie stacjonarnym oraz po zalogowaniu się na swoje konto w Systemie Obsługi Pasażera w portalu PEKA lub mobilnej Aplikacji PEKA.

W przypadku sprawdzania stanu konta drogą elektroniczną saldo może nie uwzględniać najnowszych transakcji z tPortmonetki.