Zapisz ulgę Metropolitalną online

ulotka dotyczace zapisywania ulgi Metropolitalnej on line2

 

Masz już rozliczony podatek za ubiegły rok w Poznaniu lub w jednej z gmin tworzących system komunikacyjny w aglomeracji? Zachęcamy do skorzystania z możliwości zapisania ulgi Metropolitalnej online i zakupu Biletu Metropolitalnego w atrakcyjnej cenie

Warto mieszkać i płacić podatek PIT na rzecz Poznania lub jednej z 19 gmin objętych porozumieniem transportowym – można wówczas korzystać z Biletu Metropolitalnego. To jeden z najbardziej popularnych biletów okresowych. Koszt 30-dniowego Biletu Metropolitalnego na strefę A (Poznań) wynosi 119 zł (niespełna 4 zł dziennie). Bilet uprawnia do przejazdów na wszystkich liniach w danej strefie taryfowej. Jeszcze bardziej atrakcyjna jest oferta Biletu Metropolitalnego na 366 dni. Jego koszt wynosi 949 zł (na strefę A) – czyli 79 zł miesięcznie. Decydując się na taki zakup pasażer zyskuje 33-proc. rabat (w odniesieniu do kosztu 12 biletów 30-dniowych na strefę A). Oszczędność to 479 zł lub 4 miesiące bezpłatnych przejazdów.

W przypadku osób, które nie płacą podatku PIT na rzecz Poznania cena biletu okresowego na sieć na 30 dni na strefę A wynosi 149 zł.

Gminy objęte porozumieniem transportowym to: Poznań, Czerwonak, Dopiewo, Duszniki, Kaźmierz, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, Suchy Las, Swarzędz, Szamotuły, Tarnowo Podgórne, Zaniemyśl.

Zapisanie ulgi online. Instruktaż krok po kroku

Dzięki integracji systemu PEKA i ID Poznań można zapisać ulgę Metropolitalną online lub przez Aplikację PEKA bez konieczności okazywania PIT-a w Punkcie Obsługi Klienta ZTM. Jest to duże ułatwienie dla klientów, bo zyskali wygodę i możliwość załatwienia kolejnej sprawy w Internecie.

Użytkownik systemu PEKA najpierw powinien zarejestrować się w systemie ID Poznań i uzyskać status płatnika podatków w Poznaniu. ID Poznań to system zarządzania tożsamością cyfrową mieszkańców stolicy Wielkopolski, a także wszystkich osób, które przebywają w naszym mieście. W zakresie dotyczącym systemu PEKA skorzystać z tej opcji mogą także mieszkańcy 19 gmin aglomeracji poznańskiej, które współtworzą ze stolicą Wielkopolski sieć transportową.

Ulga zostanie zapisana online na koncie użytkownika PEKA po wcześniejszym potwierdzeniu uprawnienia za pomocą Systemu ID Poznań

Proces ten przebiega w dwóch krokach:

- logując się na stronie https://id.poznan.pl należy elektronicznie poświadczyć status bycia podatnikiem w Poznaniu,

- na stronie https://www.peka.poznan.pl w zakładce „Wnioski, formularze” należy wybrać opcję „Dodaj uprawnienie dla podatnika metropolii poznańskiej” i potwierdzić wolę przekazania z systemu ID Poznań informacji o statusie podatnika i zapisania jej na koncie użytkownika systemu PEKA.

Po zapisaniu ulgi Metropolitalnej na koncie użytkownika, można kupować bilet Metropolitalny. Zapisanie ulg wynikających z innych uprawnień, które są powiązane z weryfikacją statusu bycia podatnikiem, wymaga osobistej wizyty w POK. Dotyczy to uprawnienia do zakupu biletu Metropolitalnego z Ulgą, biletu Seniora, biletu dla Rodzin 4+ i biletu Socjalnego.

Ważne! Podczas poświadczania statusu bycia podatnikiem w systemie ID Poznań, najlepiej przesłać dokumenty w wersji elektronicznej, w której były przesłane do Urzędu Skarbowego. Przesyłając dokument PIT można elektronicznie wyodrębnić pierwszą stronę tego dokumentu lub przesłać cały dokument (w tym przypadku system odczyta tylko pierwszą stronę PIT) wraz z podaniem numerem UPO.

Przesłanie takiej wersji elektronicznej sprawi, że czas oczekiwania na sprawdzenie będzie najkrótszy. W przypadku przesłaniu skanu lub zdjęcia tego dokumentu, z uwagi, na jakość obrazu, weryfikacja może potrwać dłużej.

Funkcja elektronicznego poświadczenia statusu bycia podatnikiem poprzez ID Poznań dostępna będzie dla osób, które rozliczyły podatek dochodowy od osób fizycznych za ubiegły rok podatkowy z użyciem formularzy: PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-40a. Istnieje także możliwość jednorazowego przedstawienia formularza ZAP-3 (w kolejnym roku wymagane będzie okazanie formularza PIT).

Zapisywanie ulgi Metropolitalnej w Punkcie Obsługi Klienta ZTM

Klienci wciąż mają możliwość potwierdzenia statusu podatnika podczas osobistej wizyty w dowolnym Punkcie Obsługi Klienta ZTM. Chcąc zapisać ulgę Metropolitalną na koncie użytkownika systemu PEKA w należy złożyć oświadczenie dotyczące miejsca rozliczania podatku dochodowego oraz udostępnić do wglądu jeden z następujących dokumentów:

a)   Pierwszą stronę formularza PIT-6, PIT-19A, PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT-39 lub PIT-40A/11A za ubiegły rok podatkowy, a w przypadku złożenia zeznania drogą elektroniczną również kopii poświadczenia odbioru zeznania podatkowego złożonego drogą elektroniczną (UPO);

b)   Pierwszą stronę formularza PIT-36L za ubiegły rok podatkowy wraz z zaświadczeniem z urzędu skarbowego potwierdzającym adres zamieszkania, a w przypadku złożenia zeznania drogą elektroniczną również kopii poświadczenia odbioru zeznania podatkowego złożonego drogą elektroniczną (UPO);

c)    Obie strony złożonego w roku bieżącym lub poprzednim formularza ZAP-3, a w przypadku złożenia zeznania drogą elektroniczną również kopii poświadczenia odbioru zeznania podatkowego złożonego drogą elektroniczną (UPO), z zastrzeżeniem, że z formularza ZAP-3 można skorzystać jednorazowo, a w kolejnych latach wymagany będzie inny dokument spośród wskazanych w lit. a, b, d lub e;

d)   Zaświadczenie wydane przez naczelnika danego urzędu skarbowego lub decyzja wydana przez naczelnika danego urzędu skarbowego, jeżeli z dokumentu wynika adres zamieszkania oraz fakt rozliczania przez pasażera podatku dochodowego w urzędzie skarbowym właściwym dla jednostki samorządu terytorialnego objętej porozumieniem międzygminnym za ostatni zakończony rok podatkowy przed złożeniem tego oświadczenia;

e)   W przypadku pasażera, który nie osiągnął dochodu lub nie był obowiązany do złożenia zeznania podatkowego – zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego wskazujące adres zamieszkania oraz fakt, iż był on organem właściwym miejscowo w sprawie opodatkowania tego pasażera podatkiem dochodowym od osób fizycznych za ostatni zakończony rok podatkowy.

Uwaga! Termin ważności zapisanej ulgi można sprawdzić po zalogowaniu się na indywidualnym koncie PEKA na stronie www.peka.poznan.pl, zakładka: „Twoje konto”.

Przypominamy, że mając potwierdzony status podatnika można także skorzystać z licznych benefitów w ramach programu OK Poznań:

Więcej na ten temat: https://okpoznan.pl/