Rodzaje kart PEKA

komplet kart PEKA z przejezdzajacym tramwajem w tle

Imienna karta PEKA

 fotografia przedstawia awers imiennej Poznanskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej

Imienna karta PEKA ze zdjęciem użytkownika jest przypisanym do właściciela identyfikatorem biletów okresowych z taryfy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu oraz nośnikiem tzw. tPortmonetki, z której można opłacać przejazdy na liniach organizowanych przez ZTM na podstawie taryfy przystankowej.

Posiadacz imiennej karty PEKA, w momencie utraty karty ma możliwość odzyskania zapisanego na niej biletu okresowego lub środków znajdujących się na tPortmonetce. Z imiennej karty PEKA może korzystać tylko i wyłącznie osoba wskazana personalnie na karcie. Imienna karta PEKA jest ważna bezterminowo - do momentu likwidacji konta/karty PEKA przez użytkownika. 

Imienną kartę PEKA można uzyskać:

- poprzez złożenie wniosku o rejestrację konta w systemie PEKA przez Internet - to najwygodniejsza i najprostsza metoda. Wystarczy wypełnić elektroniczny formularz, dostępny również z poziomu Aplikacji PEKA lub można wystąpić o kartę mając wcześniej samą aplikację, wypełniając wniosek dostępny po zalogowaniu się na koncie użytkownika PEKA,
- poprzez złożenie wniosku o rejestrację konta w systemie PEKA i o wydanie karty PEKA w formie papierowej w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM Poznań.

Wydanie pierwszej imiennej karty PEKA jest bezpłatne, a za wydanie kolejnej karty PEKA (duplikatu) pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 21 zł. Karta ważna jest bezterminowo - do momentu likwidacji konta/karty PEKA przez użytkownika. 

Odbiór imiennej karty PEKA

Kartę PEKA można odebrać we wskazanym we wniosku Punkcie Obsługi Klienta ZTM Poznań po upływie 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. W przypadku, gdy podamy we wniosku prawidłowy indywidualny adres e-mail, zostaniemy poinformowani drogą elektroniczną, że karta jest gotowa do odbioru. 

Kartę może odebrać wnioskodawca lub osoba trzecia na podstawie upoważnienia zawierającego imię i nazwisko, nr PESEL lub datę urodzenia oraz podpis wnioskodawcy, a także imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru karty. W celu odbioru karty, wnioskodawca lub osoba przez niego upoważniona okazuje ważny dokument tożsamości, a personel Punktu Obsługi Klienta ZTM Poznań potwierdza zgodność danych osobowych z danymi podanymi w złożonym wniosku (oraz ewentualnie w upoważnieniu do odbioru karty).

Odbiór karty PEKA jest możliwy we wskazanym w formularzu Punkcie Obsługi Klienta ZTM Poznań przez rok od dnia złożenia wniosku. Po tym czasie karta PEKA wraz z wnioskiem jest unieważniana (likwidowana). Jeśli klient po zlikwidowaniu karty zamierza ponownie ją wyrobić, znów jest zobowiązany do złożenia wniosku, co wiąże się z uiszczeniem opłaty manipulacyjnej w wysokości 21 zł.

Karta PEKA na okaziciela

karta PEKA na okaziciela

Karta PEKA na okaziciela umożliwia korzystanie z tzw. tPortmonetki, z której można opłacać przejazdy na liniach organizowanych przez ZTM na podstawie taryfy przystankowej. Kartą PEKA na okaziciela może posługiwać się dowolna osoba fizyczna. Karta PEKA na okaziciela jest ważna bezterminowo - do momentu likwidacji konta/karty PEKA przez użytkownika. Aby uzyskać kartę PEKA na okaziciela nie trzeba podawać danych osobowych. Karty PEKA wydawane są również w seriach limitowanych. Link do zakładki poświęconej wyłącznie kartom  limitowanym.

Karta PEKA na okaziciela – informacje praktyczne

Karta PEKA na okaziciela kosztuje 27 złotych, z czego 12 zł wynosi zwrotna kaucja, natomiast 15 zł stanowią środki do wykorzystania przez klienta podczas opłacania przejazdów na liniach ZTM z tPortmonetki. Kartę PEKA na okaziciela można doładowywać kwotą od 1 do 300 zł, ale trzeba pamiętać, że maksymalna kwota, która może się znajdować na tPortmonetce to 300 zł. Dlatego jeśli przykładowo mamy na tPortmonetce 25 zł, wówczas maksymalna kwota doładowania wynosi 275 zł. Doładowanie jest możliwe wyłącznie kwotami wyrażonymi w pełnych złotych.

Kartę PEKA na okaziciela można kupić w Punktach Obsługi Klienta ZTM Poznań lub w wybranych Punktach Sprzedaży Biletów (PSB): kioskach, sklepach, placówkach usługowych. PSB oferujące kartę PEKA na okaziciela można znaleźć dzięki wyszukiwarce miejsc sprzedaży biletów/doładowań tPortmonetki. Kliknij w link do wyszukiwarki sieci sprzedaży biletów ZTM i sprawdź gdzie można kupić kartę PEKA na okaziciela.

Ze względu na możliwość debetowania tPortmonetki, zwrot karty PEKA na okaziciela jest możliwy wyłącznie w Punktach Obsługi Klienta ZTM Poznań.

Karta PEKA Junior

 fotografia przedstawia awers imiennej Poznanskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej Junior

Imienna karta PEKA Junior jest - wydawanym dla osób w wieku od 6 do 13 lat - spersonalizowanym identyfikatorem biletów okresowych z taryfy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu oraz nośnikiem tzw. tPortmonetki, z której można opłacać przejazdy na liniach organizowanych przez ZTM na podstawie taryfy przystankowej. Posiadacz imiennej karty PEKA, w momencie utraty karty - ma możliwość odzyskania zapisanego na niej biletu okresowego lub środków znajdujących się na tPortmonetce. Karta PEKA Junior jest ważna bezterminowo - do momentu likwidacji konta/karty PEKA przez użytkownika. Uwaga! Po ukończeniu 13 roku życia nie trzeba wnioskować o nową kartę. Można nadal korzystać z karty PEKA Junior.

Karta PEKA Firma

Karta PEKA Firma

Karta PEKA Firma to identyfikator biletów okresowych oraz tzw. tPortmonetki, z której można opłacać przejazdy na liniach organizowanych przez ZTM na podstawie taryfy przystankowej. Jest to oferta dla pracowników firm lub instytucji oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Warunkiem korzystania z karty PEKA Firma jest podpisanie z Zarządem Transportu Miejskiego w Poznaniu umowy umożliwiającej opłacanie przejazdów na liniach ZTM na podstawie specjalnego cennika PEKA Firma.

Więcej informacji o możliwości uzyskania karty PEKA Firma znajduje się w zakładce poświęconej tej ofercie. Po kliknięciu w link oferta PEKA Firma można się zapoznać ze szczegółami oraz cenami biletów w ramach oferty PEKA Firma.