Oferta dla kontrahentów

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu zaprasza do współpracy w zakresie dystrybucji biletów długookresowych, doładowań tPortmonetki oraz sprzedaży biletów jednorazowych i kart PEKA na okaziciela. Dążymy do poszerzania dostępności sieci sprzedaży dla klientów zarówno na terenie Poznania oraz gmin, z którymi Poznań ma podpisane porozumienia transportowe pozwalające coraz bardziej rozwijać komunikację zbiorową na terenie aglomeracji. Gminy objęte porozumieniem transportowym to: Czerwonak, Dopiewo, Duszniki, Kaźmierz, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, Suchy Las, Swarzędz, Szamotuły, Tarnowo Podgórne, Zaniemyśl.

Podmioty zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu:

bilety elektroniczne oraz doładowania tPortmonetki: tel. 61 834 61 04, e-mail psb@ztm.poznan.pl

bilety jednorazowe, krótkoterminowe oraz karty na okaziciela: tel. 61 834 61 67 bilety_1x@ztm.poznan.pl

lub pisemnie na adres: Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ulica Matejki 59, 60-770 Poznań.

Warunki dla podmiotów zainteresowanych współpracą z ZTM w zakresie dystrybucji biletów elektronicznych oraz doładowań tPortmonetki 

Warunki ogólne

1. Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy w zakresie sprzedaży detalicznej w PSB dystrybutora elektronicznych biletów długookresowych oraz doładowań tPortmonetki.

2. Warunkiem podpisania umowy jest posiadanie przez dystrybutora statusu samodzielnego przedsiębiorcy i oświadczenie, że nie jest pracownikiem, agentem ani przedstawicielem ZTM.

3. Zawarcie umowy o dystrybucję biletów elektronicznych oraz doładowań tPortmonetki zależeć będzie od możliwości przesyłu danych w sieciach GSM w zgłaszanych do ZTM lokalizacjach. Jeśli zasięg jest zadowalający, umowa może zostać zawarta.

4. ZTM sprzedaje bilety elektroniczne długookresowe oraz doładowanie tPortmonetki dystrybutorowi udzielając mu upustu, natomiast dystrybutor zobowiązuje się posiadać w stałej ofercie elektroniczne bilety długookresowe oraz doładowania tPortmonetki zgodnie z obowiązującą taryfą opłat.

5. ZTM przekazuje dystrybutorowi niezbędny terminal PSB w celu umożliwienia stałej i niezakłóconej dystrybucji biletów elektronicznych długookresowych oraz doładowania tPortmonetki na zasadach określonych w umowie.

6. ZTM zobowiązuje się do zapewnienia serwisu terminala, a dystrybutor zobowiązuje się wykorzystywać powierzony sprzęt wyłącznie do celów realizacji umowy.

7. Za sprzedaż biletów oraz doładowań tPortmonetki ZTM na podstawie wygenerowanych raportów z systemu raportowego wystawi dystrybutorowi faktury VAT pomniejszone o należny upust, z terminem płatności 14 dni od dnia wystawienia. Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek ZTM.

8. Umowa z ZTM zostaje zawarta na czas nieokreślony.

Obowiązki dystrybutora

W ramach realizacji umowy dystrybutor odpowiedzialny będzie między innymi za:

1. Ciągłą i niezakłóconą dystrybucję biletów elektronicznych długookresowych oraz doładowań tPortmonetki.

2. Wykorzystywanie powierzonego terminala wyłącznie do celów zawartych w umowie.

3. Oświadczenie, że dysponuje punktami, w których może prowadzić sprzedaży biletów elektronicznych długookresowych oraz doładowań tPortmonetki.

4. Niezwłoczne zgłaszanie do ZTM wszelkich nieprawidłowości w funkcjonowaniu terminala PSB.

5. Do obsługi terminala dopuści wyłącznie osoby, które zostały przeszkolone w zakresie obsługi terminala PSB.

6. Sprzedaż biletów oraz doładowań tPortmonetki po cenie nominalnej w swoim imieniu, po ich zakupie od ZTM.

7. Płatność w terminie wystawionych faktur za sprzedane bilety oraz doładowania tPortmonetki.

Warunki dla podmiotów zainteresowanych współpracą z ZTM w zakresie dystrybucji biletów jednorazowych oraz sprzedażą kart PEKA na okaziciela

 Warunki ogólne

1. Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy w zakresie dystrybucji biletów jednorazowych oraz sprzedaży kart na okaziciela.

2. Warunkiem podpisania umowy jest posiadanie przez dystrybutora statusu samodzielnego przedsiębiorcy i oświadczenie, że nie jest pracownikiem, agentem ani przedstawicielem ZTM.

3. ZTM sprzedaje dystrybutorowi, a dystrybutor kupuje i podejmuje się dystrybucji i promowania na warunkach określonych w umowie.

4. Realizacja umowy następuje zgodnie z pisemnym zamówieniem biletów jednorazowych określającym rodzaj i ilość zamawianych biletów.

5. Za sprzedaż biletów jednorazowych, krótkoterminowych oraz kart na okaziciela ZTM wystawi dystrybutorowi faktury VAT pomniejszone o należny upust, z terminem płatności 21 dni od dnia wystawienia. Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek ZTM.

6. Umowa z ZTM zostaje zawarta na czas nieokreślony.

Obowiązki dystrybutora

W ramach realizacji umowy Dystrybutor odpowiedzialny będzie między innymi za:

1. Zapewnienie ciągłej dystrybucji biletów jednorazowych oraz sprzedaży kart PEKA na okaziciela.

2. Sprzedaż biletów jednorazowych oraz kart na okaziciela zgodnie z zawartą umową.

3. Zobowiązuje się do odbioru zakupionych biletów jednorazowych oraz kart na okaziciela z magazynu biletów przy ulicy Matejki 59 w Poznaniu.

4. Zobowiązuje się do promowania komunikacji miejskiej oraz sprzedaży biletów oraz kart na okaziciela w swoim PSB.

5. Ponosi odpowiedzialność za zakupione bilety i karty PEKA na okaziciela.

6. Sprzedaje bilety po cenie nominalnej w swoim imieniu po ich zakupie od ZTM.

7. Zobowiązuje się do wydawania zestawu startowego podczas sprzedaży karty na okaziciela.

Uwaga! Dystrybucja pełnej oferty biletów (elektronicznych, tPortmonetki, jednorazowych, krótkookresowych oraz kart na okaziciela) wymaga zawarcia dwóch, odrębnych umów.