Dopasuj bilet do własnych potrzeb

Taryfa biletowa Zarządu Transportu Miejskiego oraz system PEKA umożliwiają dogodne dopasowanie biletu do własnych potrzeb. W zależności jak często korzystamy z przejazdów, możemy dobrać ofertę, tak żeby najlepiej odpowiadała naszym potrzebom. System PEKA umożliwia elastyczny wybór terminu obowiązywania biletu okresowego. Najkrótszy termin obowiązywania biletu okresowego na sieć i na trasę to 14 dni, a najdłuższy – to 366 dni dla biletu na sieć i 90 dni dla biletu na trasę.

Warto płacić podatek PIT na rzecz Poznania lub jednej z 19 gmin objętych porozumieniem transportowym – można wówczas korzystać z wielu tańszych okresowych biletów specjalnych: Biletu Metropolitalnego, Biletu Metropolitalnego z Ulgą, Biletu Seniora, Biletu dla Rodzin 4+.

Przykładowo cena popularnego Biletu Metropolitalnego na strefę A na 30 dni (119 zł) jest niższa aż o 30 złotych od podobnego biletu bez ulgi metropolitalnej (149 zł). Dla pasażera z Biletem Metropolitalnym dzienny wydatek na nieograniczoną liczbę podróży na liniach ZTM wyniesie 3,96 zł. Dla porównania – najtańszy bilet jednorazowy, z którego można korzystać maksymalnie 15 minut, kosztuje 4 zł.

Uwaga! Ceny biletów przystankowych z tPortmonetki na karcie PEKA, cennik biletów okresowych i specjalnych – znajdują się w zakładce Taryfa Biletowa.

Katalog uprawnionych, niezbędne dokumenty oraz sposób uzyskania uprawnienia do biletów specjalnych dla mieszkańców płacących lokalnie podatek PIT jest szczegółowo opisany w zakładce Ulgi i Zwolnienia.

Oferta dla poszczególnych grup pasażerów

Dzieci do 7. roku życia - przejazdy bezpłatne na liniach ZTM

Do 30 września roku w którym kończą 7. rok życia dzieci mają przejazdy na liniach ZTM bezpłatnie.

Bilet dla uczniów szkół podstawowych – tylko 5 zł miesięcznie

Uczniowie szkół podstawowych, których siedziba znajduje się na terenie Poznania lub gmin objętych porozumieniami międzygminnymi mogą korzystać z rocznego biletu specjalnego. Bilet obowiązuje od 1 października do 30 września kolejnego roku na strefę A+B+C+D i kosztuje 60 zł (5 zł na miesiąc). Kliknij i sprawdź jak uzyskać ten bilet

Bilet Semestralny dla uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów

Studenci, doktoranci i uczniowie szkół ponadpodstawowych (do ukończenia 23. roku życia) uczęszczający do szkół znajdujących się na terenie Poznania i gmin objętych porozumieniami transportowymi mają do dyspozycji Bilet Semestralny w kilku wersjach i bardzo atrakcyjnych cenach. Np. Bilet Semestralny na 120 dni, na strefę A (Poznań) kosztuje 172 zł, natomiast Bilet Semestralny na 150 dni na strefę A (Poznań) to wydatek 202 zł. Koszt nieograniczonej liczby przejazdów w przeliczeniu na jeden dzień dla Biletu Semestralnego na 120 dni to 1,43 zł, natomiast dla Biletu Semestralnego na 150 dni to 1,34 zł.

Zaczynasz studia w Poznaniu i chcesz korzystać z atrakcyjnego cenowo Biletu Semestralnego? Sprawdź jak to zrobić!

Zaczynasz studia w Poznaniu i chcesz korzystać z atrakcyjnego cenowo Biletu Semestralnego jeszcze szybciej i prościej? Możesz skorzystać z Profilu Zaufanego login.gov.pl

Bilety okresowe to najlepsza opcja dla osób często korzystających z komunikacji publicznej

Bilet Metropolitalny - na rok tylko za 79 zł miesięcznie

Tańsze przejazdy dla mieszkańców płacących podatek PIT lokalnie. To jeden z najbardziej popularnych biletów okresowych na sieć. Koszt 30-dniowego Biletu Metropolitalnego na strefę A (Poznań) wynosi 119 zł (niespełna 4 zł dziennie). Bilet uprawnia do przejazdów na wszystkich liniach w danej strefie taryfowej. Taki bilet taki można kupić na minimum 14 dni, a maksymalny czas jego obowiązywania to 366 dni. Dla osób dysponujących jednorazowo większą gotówką interesująca można być oferta Biletu Metropolitalnego na 366 dni. Jego koszt wynosi 949 zł (na strefę A) – czyli 79 zł miesięcznie. Decydując się na taki zakup zyskujemy 33-proc. rabat (w odniesieniu do kosztu 12 biletów 30-dniowych na strefę A). Oszczędność to 479 zł lub 4 miesiące bezpłatnych przejazdów. Po zakupie rocznego Biletu Metropolitalnego dzienny koszt nieograniczonej liczby przejazdów na liniach ZTM wynosi 2,59 zł.

Bilet okresowy

Cena biletu okresowego na sieć na 30 dni na strefę A (Poznań) dla osób, które nie płacą podatku PIT na rzecz Poznania lub gmin objętych porozumieniami transportowymi wynosi 149 zł. To 4,96 zł dziennie za nieograniczoną liczbę przejazdów. Taki bilet taki można kupić na minimum 14 dni, a maksymalny czas jego obowiązywania to 366 dni.

Bilet Metropolitalny na trasę do 6 przystanków

Tańsze przejazdy dla mieszkańców płacących podatek PIT lokalnie. Wśród biletów okresowych jest także Bilet Metropolitalny na trasę do 6 przystanków obowiązujący w strefie taryfowej A+B+C+D. Taki bilet taki można kupić na minimum 14 dni, a maksymalny czas jego obowiązywania to 90 dni. Bilet na trasę nie obowiązuje na całej sieci ZTM, lecz na wybranej przez pasażera trasie zwierającej maksymalnie 6 przystanków. Koszt 30-dniowego Biletu Metropolitalnego na trasę do 6 przystanków dla osób płacących podatek PIT na rzecz Poznania lub jednej z 19 gmin objętych porozumieniem transportowym wynosi 69 zł.

Bilet okresowy na trasę do 6 przystanków

Wśród biletów okresowych jest także bilet okresowy na trasę do 6 przystanków obowiązujący w strefie taryfowej A+B+C+D. Taki bilet taki można kupić na minimum 14 dni, a maksymalny czas jego obowiązywania to 90 dni. Bilet na trasę nie obowiązuje na całej sieci ZTM, lecz na wybranej przez pasażera trasie zwierającej maksymalnie 6 przystanków. Cena biletu dla osób, które nie płacą podatku PIT na rzecz Poznania lub gmin objętych porozumieniami transportowymi to 86 zł.

Oferta dla rodzin 4+

Bilet specjalny 4+ dla płacących podatek PIT lokalnie. Bilet specjalny 4+ to promocyjna oferta dla rodziców i dzieci z rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci. Warunkiem jest rozliczenie podatku dochodowego PIT na rzecz miasta Poznania lub gminy objętej porozumieniem międzygminnym, bez względu na to, czy te osoby osiągają dochód. Bilet specjalny 4+ obowiązuje w strefie A+B+C+D i można go kupić na 90 dni w cenie 30 zł lub na 366 dni w cenie 120 zł.

Bilet Seniora dla osób w wieku od 65 roku życia

To specjalny bilet na sieć na 366 dni na strefę A (Poznań), skierowany do osób, które ukończyły 65. rok życia, mieszkają w Poznaniu lub gminie objętej porozumieniem transportowym oraz rozliczyły podatek dochodowy PIT na rzecz miasta Poznania lub gminy objętej porozumieniem transportowym. Cena Biletu Seniora na 366 dni na strefę A wynosi 90 zł, jest również możliwość zakupu Biletu Seniora na 90 dni na strefę A za 30 zł.

Seniorzy, którzy ukończyli 70. rok życia – przejazdy bezpłatne na liniach ZTM

Oferta dla osób okazjonalnie korzystających z transportu zbiorowego, turystów

Opłaty z tPortmonetki na karcie PEKA - bilet za liczbę przejechanych przystanków bez względu na czas podróży

Tylko 72 grosze za 1 przystanek. Opłata z tPortmonetki na karcie PEKA, czyli tzw. bilet przystankowy -  umożliwia płacenie wyłącznie za przejechane  przystanki, niezależnie od czasu podróży. Obowiązuje taryfa degresywna, czyli cena za kolejne przystanki maleje wraz z długością podróży. W przypadku opłacania przejazdów z tPortmonetki nie obowiązują strefy biletowe. Ważne! Korzystając z tPortmonetki należy za każdym razem przyłożyć kartę do czytnika przy wejściu i wyjściu z pojazdu. Wówczas system PEKA naliczy opłatę za liczbę przejechanych przystanków. Korzystna kontynuacja naliczania opłaty. W przypadku korzystania przez przesiadającego się pasażera z tPortmonetki, gdy odstęp czasowy pomiędzy zbliżeniem karty do czytnika przy wyjściu z jednego pojazdu a zbliżeniem karty do czytnika przy wejściu do kolejnego pojazdu wyniesie nie więcej niż 20 minut, opłata za przejechane przystanki naliczana będzie tak, jakby była to jedna podróż. Maksymalna liczba przesiadek dla powyższej podróży wynosi 3. Bonus za wiele przejazdów. Jeśli w ciągu jednego dnia pasażer korzystający z tPortmonetki na karcie PEKA wyda na przejazdy 15 zł (kwotę stanowiącą równowartość ceny normalnego biletu jednorazowego czasowego 24-godzinnego na strefę A) - dalsze opłaty z tPortmonetki przestają być naliczane, a pasażer do końca tego dnia podróżuje za darmo.

Bilety jednorazowe czasowe

Do dyspozycji są 3 rodzaje biletów.

Bilety jednorazowe czasowe

Rodzaj biletu

Strefa

Cena normalna

Cena ulgowa 50%

Do 15 minut

A+B+C+D

4,00 zł

2,00 zł

Do 45 minut

A+B+C+D

6,00 zł

3,00 zł

Do 90 minut

A+B+C+D

8,00 zł

4,00 zł

Dla jednorazowych biletów czasowych nie obowiązują strefy taryfowe i obowiązuje rzeczywisty czas przejazdu.

Bilety krótkookresowe

To także bilety jednorazowe, ale o zdecydowanie dłuższym terminie obowiązywania. Do dyspozycji są 4 rodzaje biletów.

Bilety krótkookresowe

Rodzaj biletu

Strefa

Cena normalna

Cena ulgowa 50%

24-godzinny

A (Poznań)

15,00 zł

7,50 zł

24-godzinny

A+B+C+D

20,00 zł

10,00 zł

7-dniowy

A (Poznań)

50,00 zł

25,00 zł

7-dniowy

A+B+C+D

80,00 zł

40,00 zł

To oferta przede wszystkim dla turystów lub osób które czasowo przebywają w stolicy Wielkopolski i wybierają tę formę opłacania przejazdów zamiast np. karty PEKA na okaziciela.To także dobra oferta dla rodzin z dziećmi, bo z biletem 24-godzinnym są powiązane atrakcyjne – weekendowe - promocje biletowe, do korzystania z których bardzo zachęcamy. Kliknij i przeczytaj o promocjach biletowych ZTM.

Poznańska Karta Turystyczna

Turystom polecamy nie tylko kartę PEKA na okaziciela, ale także Poznańską Kartę Turystyczną. Posiadanie takiej karty  oznacza wstęp wolny lub zniżkę do prawie 100 atrakcji turystycznych. Karta dostępna jest w trzech wersjach: jedno-, dwu- i trzydniowej, w opcji normalnej i ulgowej, z komunikacją miejską lub bez.

grafika z Poznanska Karta Turystyczna